COMERÇ EXTERIOR | 02/10/2003  Ruralcat

La venda de vi espanyol als països de la Unió Europea va augmentar un 13% fins el juny de 2003

La venda de vi espanyol als països comunitaris va experimentar en el primer semestre de l'any un increment d'un 13 per cent, fins els 455,57 milions d'euros enfront dels 403,22 milions d'euros del mateix període de l'any anterior, segons dades facilitades per l'Associació Espanyola Empresarial de Cellers de ¿Vins de taula¿ i de ¿Vins amb Indicació Geogràfica Protegida/de la Terra¿ (AVIMES).

El valor d'aquestes vendes suposa més del 70 per cent de les exportacions totals de vins espanyols, mentre que les vendes a tercers països, amb 194 milions d'euros, va suposar el 30 per cent restant. No obstant, respecte a la Unió Europea (UE), en el primer semestre de 2003, destaquen els creixements del 13,14 per cent d'Alemanya, primer comprador de vins espanyols, amb unes compres de vins espanyols per valor de 139,3 milions d'euros. Li segueix Gran Bretanya, amb el 3,5 per cent més, fins 93,27 milions d'euros; França, amb el 40,44 per cent més, fins 43,05 milions d'euros; i Països Baixos, amb un vuit per cent més, fins 38,2 milions d'euros. Per contra, destaquen Suècia i Dinamarca, les importacions de les qual van baixar un 13 i un 8 per cent en descendir el valor de les vendes a aquests països fins 30,16 milions d'euros i 27,43 milions d'euros, respectivament. Quant a les vendes a tercers països, la tendència va millorar un 4,17 per cent en el primer semestre i destaca el repunt del 36 per cent de Rússia fins 4,56 milions d'euros, el creixement del 21,6 per cent de Costa d'Ivori fins 4,6 milions d'euros, i el del 18 per cent de Suïssa, fins 39,16 milions d'euros No obstant, Estats Units, malgrat un descens del 0,8 per cent, segueix sent el principal client en aquest apartat, amb unes importacions de vins espanyols per valor de 60,5 milions d'euros.

Informació relacionada