PUBLICACIONS | 01/10/2003  Ruralcat

El Patronat Català Pro Europa edita un manual de bones pràctiques amb Catalunya com a referent

El Patronat Català Pro Europa ha participat, amb la col·laboració del DARP, en l'elaboració del dossier "Política Agrícola Comuna. Desenvolupament rural i mediambiental a la Unió Europea: les noves pràctiques". La publicació il·lustra diverses ¿bones pràctiques¿ que tenen en compte el medi ambient i el desenvolupament sostenible, i recull projectes de Catalunya, Llombardia, Baden-Würtemberg i Rhône-Alpes.

Una de les pàgines del dossier del Patronat

Fragment de l'apartat dedicat a RuralCat al dossier del Patronat Català Pro Europa.

El dossier "Política Agrícola Comuna. Desenvolupament rural i mediambiental a la Unió Europea: les noves pràctiques" pretén il·lustrar, d¿una manera parcial però concreta, la política més important de la Unió Europea i aportar informació amb imatges sobre un dels aspectes de la PAC, de manera diferent de les representacions tecnocràtiques que els ciutadans europeus tenen normalment. Així, aquesta publicació inclou informació sobre dotze projectes: tres de Catalunya (entre els quals es destaca RuralCat), quatre de Llombardia, dos de Baden-Würtemberg i tres de Rhône-Alpes. La coordinació de l¿obra ha anat a càrrec del Carrefour Rural de Rhône-Alpes. A més del Patronat Català Pro Europa, hi han participat els Carrefours Rurals de Llombardia i de Baden-Würtemberg. Els Carrefours són intermediaris d¿informació oficials de la Comissió, que depenen directament de la seva Direcció General de Premsa i Comunicació, i tenen per missió la informació i l¿animació del medi rural regional sobre els diferents aspectes de la construcció europea. Actualment hi ha 135 Carrefours, repartits per tots els països de la Unió Europea, i ubicats en organitzacions diverses, molt implicades en el desenvolupament rural de les seves regions. En el transcurs d¿un seminari organitzat al setembre del 2002 sobre el tema ¿Desenvolupament rural i mediambiental: els reptes de la Política Agrícola Comuna pel medi rural europeu¿, el Carrefour Rural Europeu Rhône-Alpes, en col.laboració amb l¿ISARA-Lió i els Carrefours de Catalunya, de Llombardia i de Baden-Wutemberg van presentar diverses ¿bones pràctiques¿ que tenen en compte el medi ambient i el desenvolupament durable en l¿agricultura. Aquestes bones pràctiques, desenvolupades en quatre regions que es troben en contextos diferents, són exemples que il·lustren la manera en què la PAC intenta promoure una orientació de l¿agricultura i del desenvolupament rural que respecti el medi ambient. Sense entrar en el debat sobre la PAC i el seu futur en la perspectiva de l¿ampliació de la UE, la difusió d¿aquestes experiències ha esdevingut una via per promoure el desenvolupament de l¿agricultura durable. Contribuir a la informació i a la sensibilització dels ciutadans europeus sobre la presa en consideració del medi ambient en la política agrícola, és en efecte un objectiu important si hem de fer cas de les enquestes realitzades per iniciativa de la Unió Europea (Eurobaròmetre). Els europeus creuen que estan poc informats sobre aquest tema (entre el 24 % i el 35 % de respostes són ¿no ho sé¿). D¿altra banda, el 88 % estima que el medi ambient ha de ser una preocupació prioritària de la PAC. És amb aquest objectiu que el projecte dirigit pel Carrefour rural europeu de Rhône-Alpes ha rebut el suport de la Direcció General d¿Agricultura de la Comissió Europea en el marc de les seves accions d¿informació en l¿àmbit de la PAC pel 2003. Podeu descarregar-vos el dossier "Política Agrícola Comuna. Desenvolupament rural i mediambiental a la Unió Europea: les noves pràctiques" en format pdf.