AJUTS | 12/04/2021  Ruralcat

Agricultura abona 189.187 euros de l'ajut agroambiental de Gestió de la Fertilització de l'any 2020

L’objectiu de l’ajut a la gestió de fertilització és millorar les pràctiques agràries que es duen a terme a les explotacions agràries relatives a la fertilització de conreus.

camp de colza

El pagament té un impacte sobre 5.579 hectàrees de conreu

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) continua efectuant els pagaments del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya PDR.cat2020, complint així amb els compromisos assumits amb els agricultors.

EL DARP ha pagat els imports corresponents a la campanya 2020 de l’ajut a la Gestió de la Fertilització. Aquest ajut, amb compromisos a cinc anys vista, s’emmarca dins de l’esmentat PDR, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L’import total del pagament és de 189.187,31 euros i s’abona a 138 beneficiaris de 13 comarques, amb un impacte sobre 5.579 hectàrees de conreu.

L’objectiu de l’ajut a la Gestió de la Fertilització és millorar les pràctiques agràries que duen a terme a les explotacions agràries relatives a la fertilització de conreus. Les millores d’aquestes pràctiques suposen sempre un grau de sostenibilitat superior als requisits mínims que marca la normativa.

Per a més informació, i mapes de distribució del pagament:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/210409_not_pagament_ajuts_gestio_fertilitzacio.

Font: DARP