INVESTIGACIÓ | 14/09/2003  Ruralcat

S¿inaugura a Bellaterra el nou edifici del Centre de Recerca en Sanitat Animal

El Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) ha inaugurat el seu nou edifici al costat de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma. El centre disposa de barreres de contenció de microorganismes amb un nivell de bioseguretat 3, el que permetrà investigar amb agents patògens greus i causants de zoonosis. Aquest és el primer edifici amb aquests nivells de bioseguretat construït a Catalunya.

Visita del conseller Grau al nou edifici del CReSA

El conseller Grau visita el nou edifici del CReSA. Foto: DARP.

El CReSA és una iniciativa conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), amb la participació del sector empresarial, tant el farmacèutic com el ramader, i es va crear el 1999. Actualment hi treballen 48 persones, entre investigadors i personal de suport i d¿administració. El seu objectiu és promoure la recerca, el desenvolupament tecnològic, els estudis i la difusió del coneixement en tots els aspectes de la sanitat animal relacionats amb la innovació en la producció, sota un estricte control de qualitat i amb la utilització de les tecnologies més avançades. Per a tal fi, l'orientació de la política de recerca del CReSA compta amb un Consell Assessor, amb representants d'empreses i agrupacions del sector. Per a les seves activitats, el centre disposa a partir d¿ara d¿un nou edifici, al costat de la Facultat de Veterinària de la UAB, amb barreres de contenció de microorganismes amb un nivell de bioseguretat 3. Això farà possible investigar amb agents patògens greus i causants de zoonosis. Cal destacar que es tracta del primer edifici amb aquestes característiques de bioseguretat que es construeix a Catalunya. El nou edifici, de 6.000 m2 de superfície, ha suposat una inversió aproximada de 14, 6 milions d¿euros. Les àrees de recerca principals són: Patogènia d¿infeccions, Immunitat i desenvolupament de vacunes, Antibioteràpia, Epidemiologia i control de malalties, Estudis farmacològics, Relació entre genètica i malalties i Relació entre nutrició i malalties. El CReSA ja desenvolupa recerca en els diferents àmbits de la sanitat animal: des de la investigació epidemiològica de les malalties fins a l'epidemiologia molecular dels agents infecciosos, passant per l'estudi de la patogènia de les malalties, la seva immunologia i els factors de risc de la població. A més, el centre desenvolupa noves tècniques de diagnòstic i de nous productes per al control immunològic de les infeccions; l'establiment de models d'infecció experimental i la realització de proves farmacològiques. Per últim, també elabora treballs de control de les infeccions mitjançant la modificació dels sistemes de producció. L'acte d¿inauguració del nou edifici del CreSA ha estat presidit pel conseller d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, Josep Grau, i ha comptat amb la presència del rector de la UAB, Lluís Ferrer, el director del CReSA, Mariano Domingo, i el director de l'IRTA, Josep Tarragó. El conseller d¿Agricultura s¿ha mostrat satisfet d¿aquesta col·laboració conjunta entre la UAB i l¿IRTA per a la creació d¿aquest centre, ja que a Catalunya la producció ramadera té un pes molt important en la producció final agrària, a més de la potent indústria que existeix al voltant d¿aquest sector, que fa necessària l¿existència de centres com aquest. Grau ha recordat que els tres anys de funcionament provisional del CReSA, dins els laboratoris de la Facultat de Veterinària de la UAB, han demostrat que la seva existència era necessària per cobrir el buit que hi havia en aquesta matèria, i ha recordat que amb la inauguració d¿aquest centre es tanca un cercle del que en formen part el Centre de Noves Tecnologies de la Carn de Monells i el Centre de Sanitat Avícola de Reus, que aposten per la investigació. El conseller ha dit que el CReSA serà un centre de referència a nivell estatal i europeu, ja que comptarà amb unes instal·lacions punteres amb tecnologia i seguretat. També ha destacat que, en un moment en que les produccions, la seguretat alimentària , la traçabilitat del productes i el comerç mundial fan necessàries que Catalunya hagi de tenir centres de referència propis, i un centre de recerca com aquest.