Transgènics | 11/09/2003  Ruralcat

Els experts veuen difícil predir les conseqüències de barrejar OGM i altres cultius

Investigadors de diversos països han arribat a un acord al Parlament Europeu a l¿afirmar la dificultat de predir els efectes ¿a llarg termini¿ en l¿agricultura, de la coexistència dels Organismes Genèticament Modificats (OGM) amb d¿altres cultius.

Diversos experts van admetre que els coneixements sobre compatibilitat entre OGM, agricultura convencional i biològica i les seves conseqüències econòmiques són limitats. El professor de l¿Institut Nacional de la Investigació Agronòmica (INRA) francès, Antoine Messean, va assegurar que ¿no és possible experimentar en tots els cultius agrícoles¿ quins són els efectes de la mescla. Basant-se en els resultats d¿una investigació realitzada a Sevilla de l¿Institut comunitari per a Estudis Tecnològics Prospectius, Messean va apuntar que a les explotacions d¿agrícola biològica hi ha més possibilitats de contaminació i de superar els llindars d¿OGM accidentals que permet l¿UE. La representant del Laboratori Nacional danès, Rikke Bagger Jorgensen, va afegir que els coneixements sobre compatibilitats entre OGM i cultius tradicionals són encara massa limitats i incerts com per poder assegurar un control de la mescla involuntària. Bagger Jorgensen també va apuntar que els costos per l¿agricultor poden oscil·lar entre el 0 i el 21 per cent i va insistir en què en cas de mescla, els productors de cultius amb OGM assumeixin les pèrdues econòmiques que pot provocar la contaminació per aquests organismes en parcel·les adjacents. D¿altra banda, i en el marc de la polèmica que generen els transgènics, un grup d¿activistes de Greenpeace s¿han manifestat avui davant del Ministeri d¿Agricultura de Madrid per exigir al Govern una major transparència en matèria d¿aquest tipus de cultius. L¿organització ha lamentat que el Govern espanyol sigui l¿únic de la Unió Europea que ¿tolera els cultius transgènics a escala comercial¿. Cosa que, afegeix, ¿suposa una gran contradicció amb els aconteixements i el desenvolupament del debat en l¿àmbit europeu¿.