MERCAT DE TREBALL | 09/09/2003  Ruralcat

Conveni amb Unió de Pagesos per gestionar la integració dels treballadors immigrants al món rural

La Generalitat i el sindicat Unió de Pagesos signaran un conveni de col·laboració per gestionar la integració dels treballadors immigrants al món rural. L¿acord s¿aplicarà fins al 2005. Per tal de dur a la pràctica totes les accions previstes en aquest conveni, el Govern hi destinarà una partida de 600.000 euros.

Les finalitats d¿aquest conveni són cooperar en els processos d¿acollida dels immigrants en el territori, millorar la gestió dels fluxos migratoris i coordinar esforços per aconseguir una presència ordenada en el territori dels treballadors temporers. Entre les actuacions més importants previstes per aquest conveni destaquen les següents: - Creació d¿un observatori del mercat de treball del sector agrari. Es faran avaluacions i prospeccions sobre la demanda i l¿oferta de treball en el món rural. - S¿estudiaran projectes de cooperació en els països prioritaris que marca el Pla Director de Cooperació al desenvolupament 2003-2006. (Àfrica, Magrib i Llatinoamèrica). - Més informació a empreses i treballadors: es millorarà la informació sobre selecció de treballadors, contractació, acolliment i gestió de la mà d¿obra. - Dotar al treballador del coneixement i formació adequada. Les polítiques previstes al conveni amb Unió de Pagesos les duran a terme els departaments de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, Justícia i Interior, Sanitat i Seguretat Social, Agricultura, Ramaderia i Pesca, Benestar i Família i la Secretaria per a la Immigració.

Informació relacionada