SUBVENCIONS | 07/09/2003  Ruralcat

La Comissió Europea es planteja deslligar els ajuts a l¿oli, el cotó i el tabac de la producció

La Comissió Europea estudia que les ajudes a l'oli d'oliva, el cotó i el tabac se substitueixin per una prima fixa per explotació i que siguin parcialment independents de la producció. En el sector de l¿oli, i del cotó, l'Executiu comunitari preveu que la desconnexió de la producció afecti a un 60 per cent de les ajudes.

Pel que fa al sector del tabac la Comissió vol que, de forma gradual, totes les subvencions actuals a la producció siguin substituïdes per una prima única, segons un esborrany al que ha tingut accés EFEAGRO. El comissari d'Agricultura, Franz Fischler, té previst presentar el pròxim dia 23 de setembre una comunicació per a reformar les organitzacions de mercat de l'oli d'oliva, cotó, tabac i sucre. Brussel·les pretén aplicar en aquests sectors les idees de la reforma de la PAC aprovada al juny, com ara la "desvinculación" de les ajudes de la producció i també la neutralitat pressupostària. En oli, la Comissió Europea pretén que un 60 per cent de les ajudes actuals es deslliguin de la producció i que en les explotacions de menys de 0,3 hectàrees aquests suports siguin totalment independents de la collita. Brussel·les projecta que els Estats membres puguin distribuir lligat a la producció el 40 per cent restant de les actuals ajudes a l'oli, en "sobres nacionals" i el seu repartiment es calcularia "per hectàrea o per arbre, per a assegurar que es manté el conreu de l¿olivera en zones marginals o de baixos ingressos", segons l'esborrany. A més, es vol mantenir els mecanismes d'emmagatzematge privat, però vol suprimir les ajudes a l'exportació d'oli d'oliva; estudia que la reforma d'aquest sector s'apliqui a partir de l¿1 de novembre de 2004. En cotó, la Comissió Europea projecta que el 60 per cent de les ajudes, que actualment es concedeixen per país i segons quantitats nacionals garantides, se substitueixin per un pagament únic. Pel que fa al 40 per cent restant, romandria lligat a la producció, però subjecte a un àrea limitada de 425.360 hectàrees per a tota la UE, de les quals 340.000 estarien a Grècia, 85.000 hectàrees a Espanya i 360 hectàrees a Portugal. Respecte al tabac, Brussel·les pretén que la desvinculació de les ajudes de la producció es faci en trams diferents fins arribar al cent per cent. En una primera fase, el pagament únic s'aplicaria per a les explotacions tabaqueres de fins a 3,5 tones; en dues fases (un 80 per cent i un 20 per cent) per a les d'entre 3,5 i 10 tones; i en tres fases (un terç cada vegada) per a les de més de 10 tones. Per al sucre, Brussel·les projecta una reforma a un ritme més lent que per als altres sectors, pel que en principi planteja diverses possibilitats: la primera consisteix a mantenir l'actual sistema fins 2006 i reduir les quotes i els preus en línia amb la posició en l'Organització Mundial del Comerç. La segona opció seria reduir els preus interns i eliminar les quotes una vegada que s'estabilitzessin les importacions i la producció; la tercera consisteix a liberalitzar completament aquest sector i suprimir totalment preus i quotes.