AJUTS | 07/09/2003  Ruralcat

El DARP presenta els ajuts a explotacions afectades pels temporals i els incendis de l'estiu

La Generalitat va explicar i va consensuar divendres passat amb representants de les organitzacions agràries catalanes les mesures concretes en l¿àmbit de les explotacions agràries per pal·liar els danys ocasionats pels temporals de vent i pluja i els incendis patits durant els mesos de juliol i agost a Catalunya.

La Taula de Foment i Modernització Agrària es va reunir el 5 de setembre a la seu del Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) a Barcelona amb la presència de representants d¿UP, JARC, ASAJA-AEALL i de la FCAC i sota la presidència del director general de Desenvolupament Rural del departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, Francesc Xavier Ballabriga. En aquesta reunió, segons ha explicat la Generalitat en un comunicat, el DARP va presentar i va consensuar amb les diferents organitzacions agràries membres de la Taula les Ordres que hauran d¿establir els ajuts per cobrir les necessitats financeres i efectuar plans de millora de les explotacions agràries afectades pels danys catastròfics ocasionats pels temporals dels mesos de juliol i agost, així com pels danys produïts pels incendis aquest mateix mes d¿agost. Els temporals i els incendis del passat mes d¿agost van causar greus danys en infrastructures, serveis públics i béns de titularitat privada, entre els quals s¿inclouen els danys produïts en les explotacions agràries de les zones afectades. Des de la Generalitat es van iniciar de forma immediata actuacions urgents per fer front a tots els danys ocasionats, i el Govern català va aprovar un Decret per tal que els departaments competents establissin els ajuts a través de les corresponents Ordres. Així mateix, en la reunió de divendres es va donar el vist-i-plau a l¿Ordre de convocatòria dels ajuts per a realitzar inversions de millora en explotacions incloses en el Pla estratègic del Maresme. Des d¿aquí es pot accedir a la informació que ofereix RuralCat sobre Ajuts.