PROJECTES DEMOSTRATIUS | 19/04/2021  Ruralcat

El Grup de Recerca Enginyeria i Gestió del Reg de la Universitat de Girona descriu les característiques d’una instal·lació de reg localitzat enterrat

La Fitxa tècnica 74: “Característiques i components bàsics d’una instal·lació de reg localitzat enterrat” forma part de l’activitat demostrativa “Sostenibilitat en el conreu de l’arròs en reg per degoteig enterrat”.

camp d'arròs

Sostenibilitat en el conreu de l’arròs en reg per degoteig enterrat

El Grup de Recerca Enginyeria i Gestió del Reg del Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària de la Universitat de Girona ha publicat la Fitxa tècnica 74: “Característiques i components bàsics d’una instal·lació de reg localitzat enterrat”, que té per objectiu descriure els components de la instal·lació i de les principals característiques d’un sistema de RLE. Es tracta d’un sistema en el qual els emissors estan situats sota la superfície del sòl, amb l’objectiu de distribuir l’aigua i els nutrients a la zona radicular amb la màxima uniformitat i eficiència. El RLE pot donar resposta a alguns dels problemes que presenta el sistema de reg localitzat superficial (RLS) com la dificultat d’entrada de maquinària a la parcel·la durant el cicle del cultiu, tot i que el seu disseny i manteniment presenten algunes particularitats que cal tenir en compte i que s’aborden en aquesta fitxa tècnica.

Aquest document forma part de l’activitat demostrativa Sostenibilitat en el conreu de l’arròs en reg per degoteig enterrat, que ha consistit en la producció d’arròs a la zona de Pals en una parcel·la equipada amb un sistema de reg per degoteig enterrat. Al llarg de l’activitat s’ha analitzat la viabilitat tècnica del reg per degoteig enterrat en arròs, en els aspectes d’ús de l’aigua de reg, rendiment del conreu i control de les males herbes.

Com a conclusions, destaca que la tecnologia assajada pot ser útil en zones amb cabals limitats, topografies irregulars i àrees no salines en que el conreu de l’arròs pugui tenir interès. A més, el sistema de reg per degoteig enterrat en arròs ha permès aconseguir produccions equivalents a les del reg per degoteig superficial, sense comportar problemes pel pas de la maquinària i els assajos han permès avançar en el coneixement d’aquest sistema productiu.

Aquest és un projecte finançat a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Font: RuralCat