COMERÇ MUNDIAL | 28/08/2003  Ruralcat

La UE inclou sis productes espanyols a la proposta pel registre internacional d¿IGP

Els Estats Membres de la Unió Europea han aprovat un llista de 41 productes amb indicació geogràfica protegida (IGP), entre els quals n¿hi ha sis d¿espanyols, per tal d¿evitar l¿abús del nom dels productes per part de tercers països i recuperar-ne el control exclusiu.

Els productes espanyols que s¿han inclòs a la llista són el vi de Màlaga, els vins de Rioja, el Xerez, el safrà de La Manxa, el formatge Manxego i el torró de Xixona i Alacant. Altres productes destacats del registre són els vins francesos de Bordeaux, Bourgogne, i Champagne, i el Cognac francès. Pel que fa a d¿altres productes, hi figuren formatges com el Feta grec, el Gorgonzola, i el Roquefort. La llista passarà a mans de la Organització Mundial del Comerç (OMC) i es defensarà en les negociacions agrícoles que es porten a terme en el marc de l¿Agenda de Desenvolupament de Doha per a la liberalització comercial. També està previst completar aquest primer registre amb indicacions geogràfiques d¿origen procedents de països que al maig de 2004 es convertiran en estats membres. Segons Franz Fischler, comissari europeu d¿agricultura, aquest sistema ¿no es tracta d¿una qüestió de proteccionisme sinó d¿equitat¿. Les denominacions que els Quinze pretenen protegir amb aquest registre internacional s¿han seleccionat d¿acord amb el fet que molts països tercers afirmen que aquestes denominacions s¿han convertit en noms genèrics i que s¿han registrat com a marques comercials per productors locals. ¿Els abusos en països tercers minven la reputació dels productes de la UE i creen confusió pels consumidors¿, senyala Pascal Lamy, comissari europeu de comerç. La principal diferencia entre les indicacions geogràfiques i les marques comercials o els productes de marca consisteix en què aquests últims es poden vendre i deslocalitzar-se. La marca comercial és un dret individual exclusiu. La indicació geogràfica, en canvi, està a l¿abast de qualsevol productor de la localitat o regió de que es tracti. D¿altra banda, per evitar que les IG que actualment no són objecte d¿abús ho siguin en un futur, s¿està negociant la creació d¿un registre multilateral i l¿ampliació de la protecció prevista per vins i licors a d¿altres productes. Actualment uns 1700 productes comunitaris estan emparats a la UE per Denominacions d¿Origen i Indicacions Geogràfiques Protegides, dels quals més d¿un miler són aliments i 600, vins i begudes alcohòliques.