FERTILITZACIÓ | 03/05/2021  Ruralcat

El projecte LIFE AGRICLOSE es suma a la Setmana Internacional del Compost (ICAW)

Durant la setmana del 2 al 8 de maig s’organitzen diferents accions de sensibilització sobre aquest producte i el cicle de la vida.

Durant aquesta setmana es celebraran a nivell mundial diferents accions de sensibilització i d’informació sobre el compost

La Setmana Internacional del Compost (ICAW – International Compost Awareness Week) és una iniciativa educativa sobre el compost que es celebra en diferents països cada any durant la primera setmana de maig. L’objectiu és informar i promoure l’ús del compost, explicar d’on prové, com es pot utilitzar i quins són els seus beneficis.

L’ús del compost té molts beneficis ja que millora l’estructura i la capacitat de retenció d’aigua i de nutrients del sòl, evitant la seva erosió i degradació, incrementa la seva activitat biològica fent que sigui un sòl més sa i facilita el creixement equilibrat de les plantes, a més, suposa un estalvi econòmic ja que s’evita l’ús de tants fertilitzants minerals.

Durant aquesta setmana del 2 al 8 de maig es celebraran a nivell mundial diferents accions de sensibilització i d’informació sobre el compost, que inclouen tallers i activitats relacionades amb el compostatge i els seus beneficis, jornades i seminaris, visites a plantes de compostatge o àrees amb compostadors comunitaris, activitats en centres educatius, entre altres.

Es pot fer compost amb restes vegetals, fangs de depuradora, restes de fracció orgànica, però també amb fems o fraccions sòlides obtingudes del tractament dels purins. En aquest sentit, el projecte LIFE AGRICLOSE busca trobar el millor procés de compostatge de la fracció sòlida de purí porcí que el propi ramader pugui fer-se a la seva granja. Aquest compost resultant es pot destinar a fertilitzar molts més cultius amb productes orgànics com ara els fruiters, la qual cosa facilita el maneig de les dejeccions ramaderes de les granges ubicades en zones fructícoles.

Des del LIFE AGRICLOSE es contribueix a la sensibilització i a l’ús d’aquet producte com a fertilitzant orgànic i una mostra és el vídeo que han elaborat per a l’ICAW 2021.

Un cop més AGRICLOSE suma en la millora ambiental i l’aprofitament de recursos.

Font: Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes