RURALCAT | 06/05/2021  Ruralcat

L’Oficina virtual de Suport a la Indústria Agroalimentària es renova per facilitar la cerca d’informació

L’oficina s’ha actualitzat amb un disseny més visual i intuïtiu per facilitar la navegació i la cerca d’informació, en línia amb la resta d’oficines virtuals de Ruralcat.

Aquesta oficina va ser creada a finals de 2012

L’Oficina de Suport a la Indústria Agroalimentària s’ha actualitzat amb un disseny més visual que permet trobar més fàcilment la informació d’interès per a l’usuari. Des de l’espai es pot accedir a les principals notícies, jornades tècniques i vídeos relacionades amb el sector, així com enllaços a les principals gestions, com els tràmits, els ajuts, la normativa, i als llistat de llotges, els observatoris i mercats agroalimentaris, amb preus sectorials i dades del sector.

També s’inclou un accés directe a l’apartat “importar/exportar” on es pot trobar informació dels organismes que tenen competència en el control de les exportacions i importacions, els organismes que donen suport a la internacionalització de les empreses agroalimentàries a Catalunya així com altra informació sobre l’exportació.

Des de l’Oficina també es pot accedir fàcilment a informació d’interès com el Codi de Bones Pràctiques Comercials a la Cadena Alimentària a Catalunya, el Control dels contractes alimentaris, els Informes sobre la Indústria agroalimentària que publica el DARP, els projectes innovadors de suport al sector, la formació i transferència, publicacions i webs relaciones, així com al Pla Estratègic de l'Alimentació de Catalunya (PEAC) 2021-2026.

Aquesta oficina va ser creada a finals de 2012 per poder facilitar la informació i les eines necessàries per a la implantació i desenvolupament de les activitats a les indústries agràries i alimentàries de Catalunya. L’any 2020 l’oficina virtual va obtenir 1.242 pàgines vistes.

Font: RuralCat