ESTADÍSTIQUES | 06/05/2021  Ruralcat

El 25% de la superfície de Catalunya està dedicada als cultius

Així es desprèn de les dades obtingudes de la DUN 2020, l’eina principal de comunicació de dades de les explotacions agràries per part dels agricultors al Departament d’Agricultura.

Del total de la superfície de cultiu, el 44% està dedicada al cereal

La radiografia de les explotacions agrícoles de Catalunya 2020 indica que el 44% de la superfície agrícola útil del país, un 1% més que fa un any, està gestionada per agricultors/es que tenen l’activitat agrària com a primera ocupació i el 56% restant la gestiona un perfil d’agricultor/a que complementa aquesta font d’ingressos amb d’altres. Aquest fet constata que actualment a Catalunya coexisteixen dos perfils d’agricultor/a, els qui gestionen un model d’explotació de reduïda dimensió, cosa que permet el manteniment de població a les zones rurals i la vertebració del territori, i, al mateix temps, un altre model d’agricultor, titular d’explotacions de major dimensió que tendeix a la professionalització.

Així ho indica la informació obtinguda de la Declaració Única (DUN), una eina amb què l’agricultor/a informa sobre la seva explotació, la superfície, els mitjans de producció, els sistemes de gestió i altres dades.

Les dades extretes de la campanya 2020 assenyalen que a Catalunya es conrea el 25% de la seva superfície total i que es declaren 47.940 explotacions agrícoles, un 2% menys que al 2019. El 88% de les explotacions estan gestionades per persones físiques, de les quals el 69% són homes i el 31% dones, i un 12% són persones jurídiques.

Del total de la superfície de cultiu, el 44% està dedicada al cereal, l’11% a l’olivera i el 12% a farratges.

Aquest és l’informe que recull el  darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DARP amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals.

Font: DARP