AJUTS | 10/05/2021  Ruralcat

Agricultura convoca els ajuts a inversions destinades a la millora de la transformació i comercialització d'aliments i la mitigació del canvi climàtic

Es tracta d’una subvenció directa de 28 milions d’euros destinada a fomentar els projectes d'inversió innovadors que portin a terme les empreses que realitzen processos de transformació i comercialització dels productes agraris.

El termini de presentació és fins el 6 de juliol de 2021, inclòs

El Departament d’Agricultura ha convocat els ajuts del Programa de desenvolupament rural de Catalunya (PDR) 2014-2020 destinats a les inversions relatives a la millora de la transformació i comercialització d’aliments i la mitigació del canvi climàtic en la transformació d’aliments, per un import de 28 milions d’euros.  

Dels 28 milions d’euros convocats, 26,3 milions es destinaran a les inversions per a la millora de les condicions de transformació i comercialització, i els altres 1,7 milions a les inversions per a la mitigació del canvi climàtic. El cofinançament dels prop de 28 milions d’euros serà a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) en un 43%, i el 57% restant del DARP.

Es tracta de la darrera convocatòria de l’actual PDR per a subvencionar dues línies d’ajut amb els objectius, d’una banda, de millorar la competitivitat de les indústries amb processos innovadors, incrementar el valor afegit dels productes agrícoles i fomentar la internacionalització; i, de l’altra, de fomentar un ús més eficient de l’energia, de les energies renovables, de subproductes, de residus i d’altres matèries primeres no alimentàries a fi d’impulsar el desenvolupament de la bioeconomia i la reducció de gasos amb efecte d’hivernacle.

La intensitat de l’ajut pot arribar al 40% en el cas de les pimes, al 20% en els cas d’establiments més grans que pime amb menys de 750 treballadors o 200 milions d’euros de volum de negoci, i un 10% en la resta de casos.

El termini de presentació és fins el 6 de juliol de 2021, inclòs, i la sol·licitud només es pot fer per Internet. Trobareu tota la informació sobre aquest tràmit al web del DARP.

Font: DARP

Informació relacionada