ESCOLES AGRÀRIES | 11/05/2021  Ruralcat

Les Escoles Agràries obren les preinscripcions als cicles formatius pel curs acadèmic 2021 - 2022

De l’11 al 17 de maig es realitzaran les preinscripcions als cicles formatius de grau mitjà que ofereixen les Escoles Agràries, mentre que del 25 al 31 de maig es sol·licitaran les preinscripcions als cicles formatius de grau superior. Durant el curs acadèmic 2021 – 2022, les Escoles Agràries oferiran 11 cicles formatius de grau mitjà i 11 de grau superior en la modalitat presencial, semipresencial i a distància.

Durant el curs acadèmic 2021 – 2022 les escoles oferiran 22 cicles formatius

Les Escoles Agràries del Servei de Formació Agrària (SFA) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) obren un nou període de preinscripcions als cicles formatius que imparteixen. De l’11 al 17 de maig es realitzarà la preinscripció als cicles formatius de grau mitjà i, del 25 al 31 de maig, es sol·licitarà la preinscripció als cicles formatius de grau superior.

Durant el curs acadèmic 2021 – 2022, aquests centres públics oferiran un total d’11 cicles formatius de grau mitjà, enfocats a diferents camps d’aprenentatge: la producció agroecològica, la producció agropecuària, el sector de l’elaboració dels olis d’oliva i els vins, l’aprofitament i la conservació del medi natural i les activitats eqüestres.

Pel que fa als de grau superior, també s’impartiran 11 cicles formatius de sectors diversos: el paisatgisme i el medi rural, la gestió forestal i del medi natural, la indústria alimentària, la vitivinicultura, el màrqueting i la publicitat aplicats al món de l’enologia i la ramaderia i l’assistència en sanitat animal.

Els centres ofereixen formació professional personalitzada i de qualitat gràcies a l’alta qualificació dels seus professors, la col·laboració de professionals externs en actiu, les visites tècniques a empreses i explotacions agropecuàries, els grups reduïts d’alumnes, el preu públic dels estudis, la formació pràctica i l’adaptabilitat i el compromís dels centres a les demandes i les noves tendències del sector. Tot això es tradueix en una alta inserció laboral dels estudiants que cursen els cicles formatius de les Escoles Agràries.

Com a novetat respecte al curs anterior, destaca la posada en marxa del primer CFGM de Producció Agropecuària a distància de Catalunya, impartit per l’Escola Agrària de Tàrrega en col·laboració amb l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

Són uns estudis pioners, promoguts pel DARP i el Departament d’Educació, que tenen l’objectiu de formar tècnics en producció agropecuària per treballar en sectors d’activitat relacionats amb l’agricultura i la ramaderia, atenent a criteris de qualitat, rendibilitat, traçabilitat, benestar animal i seguretat alimentària. En el cas d’aquest cicle formatiu, es segueix el calendari de preinscripcions de l’IOC i per tant, els interessats poden preinscriure’s al primer semestre del curs 2021 – 2022 del 3 al 13 de maig.

Des del Servei de Formació Agrària (SFA) s’està treballant activament per potenciar la formació a distància (FAD), una metodologia que s’adapta a les necessitats formatives del sector agropecuari, forestal i alimentari i permet que l’alumne tingui més flexibilitat i autonomia, mantenint en tot moment la qualitat formativa gràcies a eines innovadores d’aprenentatge en línia.

L’Escola Agrària de Tàrrega és el primer centre formatiu del DARP que engega un cicle formatiu en aquesta modalitat. Tot i això, des de l’any 2004, el Servei de Formació Agrària compta amb una escola especialitzada en la formació a distància. Es tracta de l’Escola Agrària de Mas Bové, que ofereix un ampli ventall de jornades de transferència tecnològica i cursos de formació contínua dirigits als professionals del sector agroalimentari que vulguin millorar, actualitzar o completar els seus coneixements.

Recentment, la Formació a Distància ha estrenat la nova metodologia d'aprenentatge ‘Learning by doing’ on els coneixements i les competències s’adquireixen principalment mitjançant la simulació de situacions reals, amb l’objectiu que l’alumne practiqui aspectes que podrà aplicar a la seva empresa o lloc de treball.

Un dels trets distintius de les Escoles Agràries és la capacitat que tenen els centres de crear sinergies i xarxa entre ells. Durant els últims 2 anys, l’Escola Agrària del Pallars i l’Escola Agrària de l’Empordà han treballat conjuntament per especialitzar-se i consolidar-se en el camp de la indústria alimentària. Per una banda, l’escola situada a Talarn (Pallars Jussà) està enfocada a l’elaboració de productes alimentaris artesanals de muntanya. D’altra banda, l’escola de Monells (Baix Empordà) està centrada en formar tècnics per treballar a la gran indústria alimentària.

Tant és així que tots aquells alumnes que estudiïn el curs ‘Eines per a la transformació agroalimentària de muntanya’, oferta parcial del Cicle Formatiu de Grau Superior de Processos i Qualitat en Indústria Alimentària, que imparteix l’Escola Agrària del Pallars, podran realitzar un segon curs a l’Escola Agrària de l’Empordà i finalitzar el cicle per a obtenir la titulació de tècnic superior en Processos i Qualitat en la Indústria alimentària.

Font: DARP