DOSSIER TÈCNIC | 11/05/2021  Ruralcat

Dossier Tècnic nº 109: “La certificació forestal PEFC de Gestió Forestal Sostenible i de Cadena de Custòdia a Catalunya”

Aquest monogràfic dedicat a la certificació PEFC vol servir com una guia d’ajuda per als consumidors, les empreses transformadores de la fusta i també la propietat forestal per entendre la importància de poder garantir els productes d’origen forestal sostenible i alhora fer valer els nostres boscos.

El segell PEFC assegura que el producte prové d’una gestió forestal responsable amb el bosc i la biodiversitat i que s’ha fet una anàlisi de risc durant els processos de transformació de la fusta per garantir que els productes forestals provenen de practiques sostenibles.

El Dossier Tècnic nº 109: “La certificació forestal PEFC de Gestió Forestal Sostenible i de Cadena de Custòdia a Catalunya”, que s’ha redactat amb la col·laboració de l’associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal i l'Ens Català Sol·licitant de la Certificació Forestal (ENSCAT), pretén explicar què és i com funciona el PEFC, quins són els criteris internacionals per a una bona gestió forestal sostenible i què significa la cadena de custòdia. També ofereix alguns exemples d’èxit d’empreses que han apostat per demanar productes certificats o bé per implementar la certificació en els seus processos de fabricació.

Així, en el monogràfic s’aborda com encaixa la gestió dels boscos dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS); com funciona la certificació de la gestió dels boscos a casa nostra; com es fa la traçabilitat dels productes forestals PEFC i s’exposen diversos exemples de casos d’èxit que van des d’algunes empreses que tenen la certificació en Cadena de Custòdia PEFC i garanteixen productes a clients o consumi­dors finals, com el cas de Rossignol, Wood4You o Alzamora Packaging, fins a empreses que, tot i que no són en l’àmbit de la certificació, compren producte certificat per embalar els seus productes, com el cas de la Fageda o la DAMM.

Per últim, el dossier inclou una entrevista a Eduard de Ribot, silvicultor, que explica la importància de la Gestió Fo­restal Sostenible per a l’obtenció de fusta i Rafel Muria, apicultor que treballa per ob­tenir la primera mel amb certificació PEFC.

El Dossier Tècnic és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, de universitats i centres de recerca i del sector.

Font: RuralCat