MAR | 12/05/2021  Ruralcat

El Servei d'Oceanografia Operacional de Catalunya inicia el seu desplegament amb un radar d'alta freqüència

Es tracta del primer d’una xarxa de radars que han d’abastar tot el litoral català finançats amb fons propis i del Fons Europeu Marítim i de la Pesca.

Cobertura estimada dels corrents marins que tindrien els sistemes de dues antenes de radar en la regió de Begur-cap de Creus

Amb l’adquisició del primer radar d’alta freqüència, l’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR), organisme de cooperació entre la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agricultura i l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona del CSIC, inicia el desplegament del Servei d’Oceanografia Operacional de Catalunya.

El nou servei s’afegeix al Servei d’Assessorament en Pesca, a hores d’ara plenament consolidat, amb la qual cosa la Generalitat, mitjançant el Departament d’Agricultura i en el marc de l’Estratègia marítima de Catalunya 2030, assumeix les funcions en matèria de recerca oceanogràfica traspassades l’any 1982 per l’aleshores Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Per ampliar les activitats actuals, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims ha engegat el procés d’adquisició i instal·lació d’una xarxa de radars d’alta freqüència que han d’abastar el litoral català. El finançament dels radars es farà amb fons propis i del Fons Europeu Marítim i de la Pesca ( FEMP), aquests darrers destinats a l’aplicació de la política marítima integrada europea.

Les mesures del radar proporcionen camps de velocitats de superfície dels corrents marins horaris amb resolucions de 2 a 3 km, amb un abast d’uns 60 km mar endins. Aquesta informació tindrà moltes aplicacions com l’assessorament sobre l’afectació dels corrents en l’ecologia d’espècies explotades (sardina, seitó, gamba, etc.) i l’aqüicultura; informació sobre els corrents marins; seguretat en el medi marí;  i impacte en la millora dels sistemes de predicció marina en l’àmbit de conca.

Les dades obtingudes contribuiran també a la Xarxa Europea d’Observació i Dades Marines (EMODNET), la xarxa oficial d’institucions de recerca de la Unió Europea per a l’observació a llarg termini de la mar.

L’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR), organisme de cooperació entre la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del DARP i l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona del CSIC, creat per Llei l’any 2017, té com una de les seves finalitats bàsiques proporcionar assessorament científic d'excel·lència a l’Administració de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de la recerca oceanogràfica.

Des del moment de la seva creació, l’ICATMAR compta amb científics de reconegut prestigi en camps de la recerca que van de la biologia marina a l’oceanografia i que ja han posat en funcionament un servei complet d’assessorament a la pesca professional i recreativa. El Servei d’ Oceanografia Operacional constitueix un segon gran pilar de la seva estructura.

Font: DARP