ESTADÍSTIQUES | 14/05/2021  Ruralcat

Publicat l’Informe anual de preus d’origen i transformació de l’Observatori el Porcí

A Espanya el preu del porcí es va mantenir de mitjana en els 1,34€/kg/viu durant el 2020, un preu similar al 2019. A nivell europeu el preu del porcí l’any 2020 ha estat sotmès a les restriccions de la Covid-19.

A Espanya el preu del porcí es va mantenir de mitjana en els 1,34€/kg/viu durant el 2020

Dins del marc de l’Observatori del Porcí, es presenta anualment l’informe anual de preus d’origen i transformació que analitza, explica i contextualitza les variacions de preu que té el porcí d’engreix, no només a Catalunya, sinó que n’estén l’anàlisi a l’àmbit europeu, amb dades recollides de MercoLleida.

La cotització del porc d’engreix va augmentar un 1,3% durant el primer trimestre de 2020, el segon trimestre va patir un descens de l’11,5, al tercer trimestre del -2,4% i al quart trimestre del -15,4%, situant-se en els 1,10€/kg/viu. A Espanya el preu del porcí es va mantenir de mitjana en els 1,34€/kg/viu durant el 2020, un preu similar al 2019.

Així, podem veure com a nivell europeu el preu del porcí l’any 2020 ha estat sotmès a les restriccions de la Covid-19, no només al canal HORECA, sinó per l’impacte econòmic que ha tingut sobre les famílies; les exportacions a la Xina i les variacions que aquestes exportacions poden patir segons els aranzels, els escorxadors autoritzats o les festivitats especials; i la presència de Pesta Porcina Africana (PPA) a Alemanya, que ha deixat un buit exportador però ha suposat una pujada de l’oferta a escala europea, etc.

Aquest és l’informe que recull el  darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DARP amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals.

Font: DARP