RURALCAT | 14/05/2021  Ruralcat

L’oficina virtual de El Planter rep 5.713 visitants en el seu primer any

L’oficina, que ha obtingut des del mes de maig de 2020 fins a l’actualitat 13.781 pàgines vistes, reuneix tota la informació que necessiten els joves per incorporar-se al sector agroalimentari i rural, des d’ajuts i formació fins a experiències compartides, suport i assessorament.

L'oficina ha obtingut des del mes de maig de 2020 fins a l’actualitat 13.781 pàgines vistes

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va posar en marxa el maig del 2020 l’oficina virtual El Planter, amb la voluntat de ser un punt de trobada i d’informació per a totes les persones joves que cerquen recursos per a la incorporació agrària a Catalunya, amb una atenció especial als qui no tenen experiència prèvia en el sector.

Aquesta oficina, allotjada a la web de Ruralcat, ha rebut en el seu primer any de posada en marxa un total de 5.713 visitants i 4.703 visites i ha sumat 13.871 pàgines vistes. L’oficina conté diversos apartats, dels quals els més visitats han estat Instal·lar-me, amb 2.007 visites, que ofereix tota la informació dels ajuts del Contracte Global d’Explotació (ajuts de primera instal·lació de joves agricultors/es o l’ajut de millora a la competitivitat de les explotacions agràries, l’ajut de mitigació del canvi climàtic en les explotacions agràries i l’ajut de diversificació agrària, i també sobre els ajuts agroambientals i d’agricultura i ramaderia ecològica) i del primer pilar de la PAC; Ser pagès/a?, amb 1.865 visites, que recull algunes orientacions i consideracions bàsiques que cal tenir en compte abans i durant el procés d’esdevenir pagès/a i va adreçat al jove que no té una experiència prèvia en el sector i el seu origen no és agrari; i el de Suport i Assesorament, amb 1.179 visites, que ofereix suport administratiu i legislatiu per realitzar els diferents tràmits i assessoraments a través de les Escoles Agràries, les oficines comarcals del DARP, les entitats col·laboradores i la figura del dinamitzador de joves.

A l’oficina El Planter els usuaris també han realitzat 2.526 visualitzacions dels vídeos de les experiències d’altres joves que s’han iniciat amb èxit al sector agrari, a més d’accedir a 54 notícies publicades durant aquest any.

A més, a l’oficina virtual també es poden consultar altres temes d’interès, com per exemple, com fer un Pla d’Empresa amb una descripció dels aspectes productius, econòmics, tècnics, mediambientals, paisatgístics i sociolaborals de l’explotació on la persona jove es vulgui instal·lar, on s’inclou una part amb l’expectativa de futur. També són consultables les notícies més destacades relacionades amb els joves del camp i enllaços d’interès als Aplecs del joves al camp, formació, agenda i premis PITA en la modalitat Joves Emprenedors/es Innovadors/es o als projectes Leader i Odisseu, entre d’altres. A més, a l’oficina hi ha una bústia oberta de preguntes on es responen de manera regular qüestions relatives a la incorporació agrària a Catalunya.

Dades obertes i transparència, també en la incorporació dels joves al camp a través de l’Observatori de Joves

El Planter també ofereix l’enllaç directe a l’Observatori de Joves, l’espai de dades obertes i transparència, que ha rebut en el primer any 764 visitants i 1.295 visites.

Es tracta d’una eina de consulta dels joves que s’han incorporat a l’activitat agrària des de l’any 2015 amb l’ajut de primera instal·lació de joves agricultors/es i/o els ajuts directes de la PAC, on es poden comparar tots els perfils de joves instal·lats per comarca, orientació productiva, sexe i producció ecològica. Aquestes dades són molt útils per fer un seguiment de l’evolució o tendència de les persones joves que s’instal·len a Catalunya. D’aquesta manera, el Departament d’Agricultura posa a l’abast de tothom tota la informació relativa a aquest àmbit i fa un pas més vers el nou concepte de dades obertes i transparència que promou l’Administració en els darrers anys.

Durant el proper any es preveu actualitzar l’oficina virtual amb nous continguts per mantenir el dinamisme que el sector més jove necessita amb esdeveniments, notícies i experiències de camp, entre d’altres.

Font: DARP