AJUTS | 18/05/2021  Ruralcat

Atorgada una primera part dels ajuts a la diversificació agrària de la convocatòria CGE 2020 per gairebé 1,2 milions d’euros

L’objectiu dels ajuts de CGE és incentivar el desenvolupament de les funcions productives, econòmiques, mediambientals i socials de l'agricultura, amb la finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament rural sostenible.

Amb aquesta línia d'ajuts es pretén promoure activitats que possibilitin rendes complementàries a les explotacions agràries

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha ajudat 18 emprenedors catalans a reforçar les explotacions agràries mitjançant ajuts a inversions en activitats complementàries que permetin diversificar els seus ingressos i millorar la viabilitat. L’import total de l’ajut atorgat ascendeix a 1.172.905,13 euros, que representa un volum d’inversió de gairebé tres milions d’euros.

Amb aquesta línia d'ajuts es pretén promoure activitats que possibilitin rendes complementàries a les explotacions agràries. Així, es dóna suport a inversions per a la diversificació econòmica de les explotacions agràries amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament i la creació de llocs de treball, així com incrementar les rendes dels agricultors i agricultores, per tal que mantinguin l’activitat agrària en el territori.

Enguany hi ha un ventall més ampli d’inversions auxiliades, a més de les habituals activitats turístiques, hi ha inversions en transformació i en aules d’entorn rural. La localització majoritària de les activitats auxiliades és Girona i la Catalunya central pel que fa al nombre d’expedients, i la Catalunya Central respecte els imports invertits i subvencionats.

L’elevat import d’inversió sol·licitat ha fet necessari valorar els projectes d’acord amb els criteris de priorització establerts. Els projectes aprovats tenen una puntuació mínima de 50 punts, i es caracteritzen per estar participats per un jove agricultor recentment instal·lat i/o ésser una explotació agrària prioritària (EAP), estar ubicats en zones amb limitacions naturals, i/o ser projectes que proposin el desenvolupament d’energies renovables per a l’ús de l’activitat de diversificació. S’està treballant en l’aprovació d’un altre grup d’expedients amb el que es preveu concedir la totalitat d’expedients que compleixen amb els requisits i la puntuació mínima d’aquesta convocatòria.

L’ajut per la diversificació agrària s’emmarca en el Programa de Desenvolupament Rural PDR.cat2020. Aquests ajuts tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Per a més informació, i mapes de distribució territorial:
http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/210517_darp-resol-favorable-ajuts-diversificacio-cge-2020.

Font: DARP

Informació relacionada