AJUTS | 18/05/2021  Ruralcat

Es convoquen els ajuts als petits escorxadors i als establiments de manipulació de carn de caça

Aquests ajuts, per un pressupost d’1,2 milions d’euros, s’emmarquen en un pla de mesures del Departament que permet fer inversions i afavorir el desenvolupament de cadenes de distribució curtes i mercats locals, i impulsar el manteniment i la conservació del patrimoni i de l’ecosistema agroforestal i socioeconòmic.

Els ajuts es podran demanar fins el 14 de juny de 2021

El Departament d’Agricultura destinarà 1,2 milions d’euros en ajuts als petits escorxadors de Catalunya i a establiments de manipulació de carn de caça amb l’objectiu de facilitar la fixació del sector ramader al territori, afavorir l’arrelament de la població al medi rural i desenvolupar cadenes de distribució curtes i mercats locals.

En els darrers anys, han tancat l’activitat diversos escorxadors de baixa capacitat i això ha comportat que el bestiar de les explotacions ramaderes s’hagi de dur a escorxadors més allunyats. Aquesta situació afecta sovint petites explotacions situades a les zones desfavorides i de muntanya, i n’ha ocasionat en algun cas el tancament. Molts dels escorxadors petits que encara estan oberts a Catalunya es troben en situacions complicades de viabilitat. Per això, el Departament d’Agricultura té en marxa un Pla per fomentar la modernització i la creació de nous petits escorxadors amb un disseny i tecnologia que permetin augmentar l’eficàcia i eficiència del sistema productiu, com els que estan previstos de construir al Moianès i a l’Anoia. 

Aquests ajuts es desenvolupen amb la finalitat de fomentar la sostenibilitat de la producció primària i el comerç de productes de proximitat i garantir la fixació de persones a les zones més desfavorides dotant-les de recursos per poder desenvolupar activitat econòmica. Al mateix temps, des del punt de vista econòmic, la caça com a eina de gestió d’un recurs natural renovable genera uns ingressos tant directes com indirectes que reverteixen en la conservació del territori, i per això és una activitat que cal fomentar per poder assegurar la preservació de l’espai natural rural.

Aquest pla de suport contribueix també a impulsar el manteniment i la conservació del patrimoni i de l’ecosistema agroforestal i socioeconòmic com a base per a un desenvolupament rural més resilient en un context de competència constant amb les grans distribuïdores.

L’any 2020, es van resoldre 17 sol·licituds de petits escorxadors d’ungulats domèstics que es van acollir a aquesta línia d’ajuts i se’n va efectuar el pagament al gener de 2021.

Aquests ajuts estan oberts en una única convocatòria en què es poden sol·licitar les inversions des de l’1 de gener de 2020 fins al 15 de setembre de 2022. Es tracta d’uns ajuts pluriennals que es podran demanar fins el 14 de juny de 2021 i s’hauran de presentar exclusivament en format telemàtic.

Font: DARP

Informació relacionada