PREMIS | 20/05/2021  Ruralcat

Es convoca el Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a 2021

La finalitat dels premis és fomentar actuacions innovadores i capdavanteres que esdevinguin pautes per millorar la qualitat i la bona imatge dels productes artesans de Catalunya.

La dotació del Premi és de 3.000 euros, amb un accèssit de 1.000 euros

El DARP ha convocat el Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a corresponent a l'any 2021. La finalitat dels premis és fomentar actuacions innovadores i capdavanteres que esdevinguin pautes per millorar la qualitat i la bona imatge dels productes artesans de Catalunya i guardonar l'esforç dels/de les joves artesans/es alimentaris/àries en la recuperació, la innovació, la diversificació i el disseny d'aquests productes.

La dotació del Premi és de 3.000 euros, amb un accèssit de 1.000 euros que es concedeix a la persona candidata que tingui més puntuació després de la premiada.

El formatger Jordi Doménech (Mas Claperol) va rebre el Premi al Millor Jove Artesà Alimentari Innovador de la convocatòria 2020 i el flequer Jordi Gasque, l'accèssit.

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Els premis concedits es faran públics a la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts fent ús dels mitjans electrònics establerts.

Font: DOGC

Informació relacionada