ESTADÍSTIQUES | 20/05/2021  Ruralcat

Es publiquen els resultats de la Xarxa Comptable Agrària de Catalunya (XCAC) corresponents a l'exercici comptable 2019

La Xarxa Comptable Agrària és un instrument que permet avaluar la renda i l’estructura de les explotacions agràries de Catalunya i l'impacte que la política agrària produeix en elles. Ofereix una visió de totes les quantificacions disponibles sobre l'activitat agrària a partir de les dades comptables.

La publicació inclou dos resultats diferents: d’una banda els resultats d’explotacions que s’han configurat a partir del model de resultat estàndard de la Xarxa d’Informació Comptable Agrícola (RICA) en l’àmbit de la UE; d’altra banda hi ha el compte analític per producte, que és el resultat econòmic obtingut per cada unitat de producte seguint els criteris majorment acceptats de la comptabilitat analítica o de costos.

Aquest és l’informe que recull el darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DARP amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals.

Font: DARP