ESTADÍSTIQUES | 27/05/2021  Ruralcat

Disponible el mapa de parcel·les vitivinícoles georeferenciades

Al mapa de parcel·les vitícoles, es poden trobar georeferenciades les parcel·les de vinya existents al Registre Vitivinícola de Catalunya amb les referències del Sistema d’Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC).

Cal destacar que la vinya ocupa el 7% de la superfície de cultius a Catalunya, amb 53.699 hectàrees totals

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha publicat el mapa de parcel·les vitícoles de Catalunya a partir de la informació del Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC).

Al mapa de parcel·les vitícoles, es poden trobar georeferenciades les parcel·les de vinya existents a l’esmentat registre amb les referències del Sistema d’Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC). Cal destacar que la vinya ocupa el 7% de la superfície de cultius a Catalunya, amb 53.699 hectàrees totals (2019), de les quals 25.945 són a Tarragona, 21.293 a Barcelona, 4.356 a Lleida i 2.105 a Girona. Del total de la superfície vitivinícola, el 34,6% ja són ecològiques (18.632 hectàrees).

Es pot accedir a tota aquesta informació mitjançant l’apartat de Cartografia del web del DARP http://agricultura.gencat.cat/ca/serveis/cartografia-sig/aplicatius-tematics-geoinformacio.

L’accés al visor fomenta la utilització de noves tecnologies, impulsa la creació de noves eines i aplicacions per al sector agrari, i, a més, facilita la seva anàlisi mitjançant processos de Big Data. En paral·lel, compleix les obligacions i recomanacions de la normativa estatal i comunitària en l’àmbit de transparència i reutilització de les dades de gestió pública per a la ciutadania.

Amb aquest nou mapa de parcel·les vitícoles, ja hi ha 11 visors en línia que permeten la consulta simultània de capes d’informació geogràfica relacionades amb el territori, el medi ambient, el patrimoni natural, l’agricultura i l’agroalimentació.

La web del Departament conté aplicacions temàtiques de geoinformació sobre caça, pesca continental, cultius, DUN, pla de regadius i indústries agroalimentàries, entre d’altres.

Font: DARP