ESTADÍSTIQUES | 11/06/2021  Ruralcat

La superfície vitícola es manté estable al 2021 amb un total de 57.250 hectàrees

L’INCAVI, en col·laboració amb el Servei d’Estadística i Preus Agroalimentaris del Gabinet Tècnic del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha publicat el Quadre de comandament de la vinya i el vi, amb les xifres finals més destacades del sector de la vinya, el vi i el cava dels anys 2019 i 2020.

La collita de raïm cau notablement un 27,6% al 2020 respecte a l'any anterior

Aquest quadre de comandament de la vinya i el vi conté informació sobre la superfície de vinya i la producció de raïm i de vi, dades de les exportacions i importacions de vi, la comercialització de cava i de vi per DO i els preus percebuts pel pagès. Al final d’aquest quadre hi ha una comparativa de dades generals entre Catalunya i l’Estat i també amb la UE. L'objectiu del Quadre de Comandament és definir els indicadors clau del sector i la seva evolució, de manera que es permeti fer una anàlisi i una avaluació de la situació del mateix sector d'una manera àgil i pràctica.

Segons l’informe, la superfície vitícola, amb un total de 57.250 hectàrees l’any 2021, es manté força estable respecte l’any 2020 (+01%). Pel que fa a la collita de raïm de 2020, aquesta cau notablement un 27,6% respecte a l'any anterior, tant en raïm blanc com en negre. Quant a la producció de vi del 2020 s’arriba a 2.436.418 hectolitres i s'observa una important disminució global del 25% en concordança amb l’observada pel que fa al raïm. La producció de Catalunya en relació amb la del total espanyol i de la Unió Europea cau força entre els anys 2019 i 2020. El pes de la producció catalana dins del conjunt espanyol cau al 2019 gairebé 6 punts percentuals en el cas del vi amb DOP respecte el període anterior.

Els preus percebuts pel viticultor pel raïm de vinificació pateixen de nou una forta davallada l’any 2020 del 7,6%; mentre que els preus al consum presenten, com és habitual, una tendència lleugerament alcista.

Respecte al comerç exterior, cau el volum en tones de les exportacions de vi (-2,9%) i de les importacions (-17,7%) de vi català del 2020 respecte a l’any anterior, generant un increment de la taxa de cobertura (582%) de 104,4 punts percentuals.

El consum de vi a les llars a Catalunya, amb 14,54 litres per càpita, creix notablement en el 2020 un 27,5%, com a compensació del consum fora de la llar, que deixa de produir-se pel tancament de l’hostaleria. El consum a Catalunya respecte al d’Espanya, augmenta lleugerament (+0,5%), exceptuant la categoria de vins escumosos (-0,7%).

Aquest és l’informe destacat del darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DACC amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals.

Font: DACC