AJUTS | 22/06/2021  Ruralcat

Es convoquen més de 5 milions d'euros en ajuts als pescadors per les vedes

Enguany, per agilitar el cobrament de les ajudes, s’han convocat de manera separada els ajuts a armadors d’arrossegament de la província de Tarragona que apliquen la veda a finals d’agost.

Els ajuts tenen un import total de 5.135.882 euros

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha convocat els ajuts als/a les armadors/es d'embarcacions pesqueres amb port base a Catalunya destinats a la paralització temporal d'activitats pesqueres de les embarcacions de pesca de les modalitats d'arrossegament, encerclament i palangre de superfície realitzada durant el període 2020/2021 i els ajuts a la marineria de les embarcacions afectades per aquesta paralització temporal, d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria, per un import total de 5.135.882 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i estan distribuïts en 1.834.597 euros destinats als ajuts a armadors de tot Catalunya de les modalitats d'encerclament i palangre de superfície, i ajuts a armadors de la modalitat d'arrossegament de les províncies de Barcelona i Girona, 1.075.923 euros per als ajuts a armadors de la modalitat d'arrossegament de la província de Tarragona i 2.225.362 euros per als ajuts a pescadors/es.

Quan el període subvencionable tingui una durada igual o superior a 15 dies i igual o inferior a 31 dies, l'import màxim de l'ajuda a pescadors s'estableix en 1.900 euros corresponent al doble del salari mínim interprofessional per a l'any 2020, en còmput mensual.

Quan el període subvencionable tingui una durada inferior a 15 dies o superior a 31 dies, l'import màxim de l'ajuda a pescadors es calcularà multiplicant 50 euros pel nombre de dies establert com a període subvencionable.

La Conferència Sectorial de Pesca d’enguany ha aprovat subvencionar els dies hàbils de paralització temporal de la flota, reclamació llargament demanada per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, per reconèixer l’esforç del sector pesquer català que s’atura dos mesos.

Per agilitar el cobrament de les ajudes per part del sector pesquer, enguany s’han convocat de manera separada els ajuts a armadors d’arrossegament de la província de Tarragona que apliquen la veda a finals d’agost.

Aquests ajuts, tot i ser insuficients tal com ha manifestat reiteradament l’Administració catalana, contribuiran a pal·liar l’impacte econòmic que l’aplicació del Pla multianual de demersals (MAP) està generant en la nostra flota. Aquest Pla és el resultat de  l’aplicació que ha fet el Govern espanyol del reglament comunitari contra la sobrepesca que imposa una reducció del 40% de les captures en un marge de només cinc anys, a comptar des de l’any 2020 fins a l’any 2025.

Garantir la competitivitat del sector pesquer és una de les finalitats de l’Estratègia Marítima de Catalunya, en el sentit de reforçar el sector pesquer com un dels puntals de l’economia blava del país. Per això, el Govern reclama al Ministeri que es retorni al model descentralitzat de gestió dels ajuts a les vedes, ja que el sistema actual no funciona.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza passat un mes des de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) per als ajuts de les modalitats d'encerclament i palangre de superfície i els ajuts a armadors de la modalitat d'arrossegament de les províncies de Barcelona i Girona, mentre que els ajuts a pescadors i a armadors de la modalitat d'arrossegament de la província de Tarragona finalitza el 17 de setembre de 2021.

Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts , fent ús dels mitjans electrònics establerts.

Font: DOGC

Informació relacionada