AJUTS | 05/07/2021  Ruralcat

Abonats 301 milions d’euros dels ajuts de la Política Agrària Comuna de l'any 2020 a les explotacions agràries catalanes

L’import correspon als ajuts directes del Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (FEAGA) i als ajuts a la sostenibilitat agrària del Contracte Global d’Explotació.

A finals de març ja s’havia abonat la pràctica totalitat dels ajuts directes

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha abonat fins ara a les explotacions agràries de Catalunya 301.795.106 euros dels ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC) de l’any 2020, que es corresponen als ajuts directes del Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (FEAGA) per un import de 260.052.956 euros, i als ajuts a la sostenibilitat agrària del Contracte Global d’Explotació inclòs en el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2022 del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), per un import de 41.742.150 euros.

Disposar de les noves eines web de gestió i control dels pagaments, com són la DUNweb i FotoDUN, entre altres, han permès una eficient gestió de campanya i avançar els pagaments en relació a les dates en què es van realitzar la campanya anterior. Malgrat la situació provocada per la Covid-19, s’ha aconseguit que les explotacions agràries disposin de la liquiditat que proporcionen els ajuts de la PAC.

Els ajuts directes de la PAC consten dels ajuts dissociats, que inclouen l’ajut de pagament bàsic, el pagament per pràctiques agrícoles beneficioses pel medi ambient, el complement de joves, i l’ajut del règim de petits agricultors, els ajuts associats agrícoles, i els ajuts associats ramaders.

A finals d’any ja s’havia pagat el 82% dels ajuts directes, i a principis d’aquest any s’ha començat a pagar els ajuts associats per a mantenir la fiscalitat interanual, un cop s’ha tingut fet els controls de camp. A finals de març ja s’havia abonat la pràctica totalitat dels ajuts directes.

Per a més informació, gràfic, i mapes de distribució:
http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/210701_not_final_pagaments_pac_2020.

Font: DACC

Informació relacionada