ESTADÍSTIQUES | 16/07/2021  Ruralcat

Es publica l’enquesta anual de sacrifici de bestiar en els escorxadors de l’any 2020

El pes de les canals produïdes durant l'any 2020 va ser 2.508 milers de tones, de les quals el 80% va ser de porcí.

L'espècie porcina va aportar un 80% del total d'aquesta carn

El Departament d’Acció Climàtica ha publicat l’Enquesta anual d’escorxadors, que recull les dades de 2020 per espècies ramaderes. Aquesta edició incorpora mapes de distribució territorial de sacrifici i pes per espècies.

D'acord amb l'enquesta anual de sacrifici de bestiar en els escorxadors catalans, el pes de les canals produïdes durant l'any 2020 va ser de 2.508 milers de tones. L'espècie porcina va aportar un 80% del total d'aquesta carn, l'aviram un 14%, el boví un 5% i les altres espècies (oví, cabrum, equí i conills) l'1% restant.

En boví, es van sacrificar 473.004 caps, amb un pes de 125.355 tones. Pel que fa al consum directe, es van registrar 113.988 tones. En oví, es van sacrificar 1.136.757 caps, amb un pes de 15.099 tones. Pel que fa al consum directe, va ser de 14.091 tones. En cabrum, el total de caps sacrificats va ser de 93.427, amb un pes de 441,75 tones i un consum de 427, 99 tones. En porcí, es van sacrificar 23.193.373 caps, amb un pes de 1.995.188 tones. Pel que fa al consum, va ser de 858.210 tones. Quant a l’equí, es van sacrificar 2.120 unitats, amb 515 tones de pes i 449 tones de consum. En aus, es va sacrificar 191.422 milers de caps, amb un pes de 361.774.187 tones i un consum directe de 288.735.920 tones. Per últim, l’any 2020 es van portar a l’escorxador 8.396 caps de conill, amb un pes de canal de 9.708.350 tones, i un consum directe de 9.686.647kg.

Aquest és l’informe destacat del darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DACC amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals. 

Font: DACC