ESTADÍSTIQUES | 23/07/2021  Ruralcat

Es publica l’informe de conjuntura del sector boví de carn a Catalunya amb dades de 2020

En una dècada el cens de vaques de cria i el de vedells d'engreix menors de 12 mesos ha crescut un 22%.

Pel que fa a l'any 2020 s'han sacrificat 473.004 caps

El Departament d’Acció Climàtica ha publicat l’informe de conjuntura del sector boví de carn a Catalunya amb les dades de 2020.

Al 2020 hi ha registrades 617.747 places de bestiar de boví d’engreix i 2.484 explotacions ramaderes. Pel que fa al cens de vaques de cria, al 2020 es comptabilitzen 72.805 caps, que suposa un creixement del 22% respecte al 2010, amb 59.662 caps. En una dècada el cens de vedells d'engreix menors de 12 mesos també ha crescut un 22%, amb 398.532 caps al 2020, repartits a parts iguals per províncies entre Barcelona, Girona i Lleida i amb el Segrià com a epicentre de l'engreix de vedells a Catalunya.

Pel que fa a l'any 2020 s'han sacrificat 473.004 caps, que suposen 125.355 tones, principalment de vedells de 8-12 mesos (+31%) i anolls i toros (+33,25%). Pel que fa als vedells de 8 a 12 mesos Catalunya sacrifica el 31,7% del total sacrificat a Espanya.

El consum total de carn bovina ha caigut un 25,5% (7,34 a 5,47 kg/habitant i any) mentre que la despesa s’ha disminuït un 13,3% (65,95 a 57,19 €/habitant i any) i el preu mitjà s’ha incrementat un 16,6% (8,97 a 10,46 €/kg carn bovina), mostrant una certa recuperació del consum de carn a les llars, per l’efecte de la Covid-19.

El 88,0% de les exportacions van correspondre a animals de 300 kg pes viu, principalment mascles. El 71,4% de les exportacions van tenir com a destí països musulmans, i el 28,6% restant a països europeus.

Aquest és l’informe destacat del darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DACC amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals. 

Font: DACC