DOSSIER TÈCNIC | 28/09/2021  Ruralcat

Dossier Tècnic nº112: “Venda de proximitat”

El monogràfic explica l’origen de l’acreditació de la Venda de Proximitat a Catalunya, com es regula i com cal aplicar-la, i també inclou una anàlisi de la implementació i l’impacte que ha tingut el segell en el sector agroalimentari català, el territori i la societat.

El règim d’acreditació de la Venda de Proximitat a Catalunya es va regular amb l’entrada en vigor del Decret 24/2013, de 8 de gener

En el Dossier Tècnic nº112: “Venda de proximitat s’explica l’origen de l’acreditació de la Venda de Proximitat a Catalunya, com es regula i com aplicar-la. També s’inclou un petit resum de la "Guia de Venda de Proximitat" i una anàlisi de la implementació i l’impacte que ha tingut el segell en el sector agroalimentari català, el territori i la societat.

Així mateix, el monogràfic descriu el paper dinamitzador de les diferents Associacions d'Empresaris Productors de Venda de Proximitat i es presenten dues experiències d’èxit que han adoptat el segell de Venda de Proximitat com a carta de presentació d’una pagesia agrupada i compromesa amb el seu territori. Finalment, s’ha inclòs un article sobre el projecte Tr3s local del Programa Interreg POCTEFA 2014-2021 que ha tingut com a objectiu promoure la venda de productes de proximitat.

El Dossier acaba amb l’entrevista a Llorenç Llop, productor i elaborador agroalimentari i president de la Federació de Productors de la Venda de Proximitat a Catalunya.

Cal recordar que el règim d’acreditació de la Venda de Proximitat a Catalunya es va regular amb l’entrada en vigor del Decret 24/2013, de 8 de gener. Aquest sistema d’acreditació voluntària respon a la demanda creixent del sector productor agrari de Catalunya d’obtenir un reconeixement específic per part de l’Administració de la realització de la Venda de Proximitat dels productes agroalimentaris als consumidors finals.

El Dossier Tècnic és una publicació del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, d’universitats i centres de recerca i del sector.

Font: RuralCat