FORMACIÓ A DISTÀNCIA | 08/10/2021  Ruralcat

Nou curs en línia per ajudar els petits elaboradors agroalimentaris a afrontar diversos reptes empresarials

A través del curs l’alumnat podrà treballar sobre 18 grans reptes segons els seus interessos i objectius empresarials.

El curs es realitza seguint la metodologia 'Learning by doing', és a dir, aprendre fent

El Servei de Formació Agrària (SFA) del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural obre les inscripcions al nou curs a distància ‘Grans reptes per petits elaboradors’, una formació que té l’objectiu de donar suport als professionals que es dediquen a la transformació agroalimentària, mitjançant l’avaluació i la resolució d’un seguit de reptes de la seva empresa.

En total, el programa presenta 18 grans reptes: pla de control de l’aigua, estructura del sistema d’autocontrol, pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària, desenvolupament de l’anàlisi de perills i punts de control crític, pla de neteja i desinfecció, etiquetatge, pla de control de plagues per transformar els productes de forma segura, requisits generals de les instal·lacions i equipaments, pla de control de proveïdors, tràmits i autoritzacions, pla de traçabilitat, bones pràctiques d’higiene i manipulació d’aliments, pla de manteniment i instal·lació d’equips, transformació i conservació dels aliments, pla de control de temperatures, envasament dels aliments, pla de control d’al·lèrgens i pla de control de residus.

Cada participant del curs haurà de decidir quins desafiaments vol treballar, tenint en compte els seus interessos i objectius empresarials. Un cop seleccionats els reptes, s’haurà de fer una Unitat Formativa vinculada als desafiaments escollits i a una competència tècnica que qualsevol petit/a elaborador/a pot necessitar.

Amb la finalitat de posar en pràctica l’aplicació d’aquesta competència, s’haurà de treballar en un pla d’acció i es proporcionaran diversos elements i eines de diagnòstic i avaluació per saber en quin punt es troba actualment aquesta competència i si s’està assolint. Tot aquest procés es complementarà amb accions de dinamització, gamificació i seguiment.

Aquests reptes es treballaran des de mitjans d’octubre fins al mes de desembre de 2021 i la dedicació dependrà dels desafiaments escollits per a cada participant. Es calcula que per a cada repte es necessitarà una mitjana de cinc hores lectives i després es posarà en pràctica el pla d’acció.

Tots els interessats es poden dirigir a l’Escola Agrària de l’Empordà per inscriure’s a la formació: 972 63 01 23 o afarmet.daam@gencat.cat.

El curs en línia ‘Grans reptes per petits elaboradors’ es realitza seguint la metodologia 'Learning by doing', és a dir, aprendre fent. En aquesta modalitat formativa, els coneixements i les competències s’adquireixen principalment mitjançant la simulació de situacions reals, amb l’objectiu que l’alumnat practiqui aspectes que podrà aplicar en el seu dia a dia.

És un tipus de formació que estimula l’acció, la presa de decisions i fomenta compartir coneixements i experiències amb la resta de participants del curs.  Els continguts es presenten de forma visual i motivadora, agrupats en petites unitats independents que faciliten que l’alumnat obtingui coneixements pràctics i rellevants amb poques hores de dedicació. Es pretén que en finalitzar cada unitat formativa, els participants siguin capaços d’assolir un aprenentatge integral en coneixements teòrics, habilitats pràctiques i actituds.

Font: Servei de Formació Agrària

Informació relacionada