AJUTS | 22/10/2021  Ruralcat

Abonats 261 milions d’euros dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna de l'any 2020 a les explotacions agràries catalanes

Els ajuts directes de la PAC consten dels ajuts dissociats, els ajuts associats agrícoles, i els ajuts associats ramaders.

A finals de març ja s’havia pagat la pràctica totalitat dels ajuts directes

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha abonat aquest any 2021 a les explotacions agràries catalanes 260.936.434 euros dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) de l’any 2020, que es corresponen als ajuts directes del Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (FEAGA).

Els ajuts directes de la PAC consten dels ajuts dissociats, que inclouen l’ajut de pagament bàsic, el pagament per pràctiques agrícoles beneficioses per al medi ambient -altrament dit pagament verd-, el complement de joves, i l’ajut del règim de petits agricultors; els ajuts associats agrícoles, i els ajuts associats ramaders.

A finals d’any 2020 ja s’havia pagat el 95% de la practica totalitat dels ajuts directes dissociats, fet que suposava el 82% de la totalitat dels ajuts directes. I a principis d’aquest any s’ha començat a abonar els ajuts associats per a mantenir la fiscalitat interanual, un cop s’ha tingut efectuat els controls de camp. A finals de març ja s’havia pagat la pràctica totalitat dels ajuts directes.

Pel que fa al muntant respecte de campanyes anteriors, en què es superaven els 265 milions, la reducció està motivada per un augment en el percentatge de reducció de disciplina financera, així com també en una reducció del número de beneficiaris de l’ajut complementari per als joves agricultors/res, derivat de la fi de compromisos.

Disposar de les eines web de gestió i control dels pagaments, com són la DUNweb i FotoDUN, entre altres, ha permès una eficient gestió de campanya i avançar els pagaments en relació a les dates en què es van fer en campanyes anteriors. Malgrat les dificultats derivades de la pandèmia provocada per la covid-19, s’ha aconseguit que les explotacions agràries disposin de la liquiditat que proporcionen els ajuts de la PAC.

Per a més informació, gràfic i mapes de distribució:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/211022_not_pagemnts_ajuts_directes_pac_2020.

Font: DACC

 

Informació relacionada