GRUPS OPERATIUS | 30/11/2021  Ruralcat

Projectes pilot innovadors relacionats amb la indústria agroalimentària duts a terme pels Grups Operatius de la convocatòria 2016

A la convocatòria de 2016 es van aprovar un total de 34 projectes, dels quals 14 eren de plantejament i redacció de projectes innovadors i 20 de realització de projectes pilot innovadors.

Els Grups Operatius  són agrupacions de diverses persones o entitats amb interessos comuns a l’entorn d’un projecte d’innovació específic i pràctic. Els membres d’un Grup Operatiu es comprometen a treballar junts i activament per resoldre un problema específic o per aprofitar una oportunitat concreta.

Per donar resposta a aquests objectius, el PDR de Catalunya 2014-2022 ha previst diferents mesures i operacions. Entre elles es troba l’operació 16.01.01 Cooperació per a la innovació, dotada amb 28,4 milions d’euros per a tot el període de programació. Aquests ajuts han de fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements a les zones rurals, així com enfortir els lligams entre l'agricultura, la producció d'aliments i la silvicultura, i la investigació i la innovació, incloent l'objectiu de millorar la gestió i el rendiment mediambientals. Així mateix, han de contenir noves activitats i estar enfocats al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos, tecnologies o serveis en els sectors agrícola, alimentari o forestal. Per últim, han de donar resposta, com a mínim, a un dels focus àrea establerts al PDR 2014-2022 per a la mesura de cooperació per a la innovació.

A la segona convocatòria, corresponent a l’any 2016 i que ha estat executada entre el 2017 i el 2019, s’han aprovat un total de 34 projectes, dels quals 14 són de plantejament i redacció de projectes innovadors i 20 de realització de projectes pilot innovadors, aquests últims amb un pressupost total de 3.139.202 euros.

Vuit dels projectes pilot innovadors estan relacionats amb la indústria agroalimentària, i abasten temàtiques com els nous productes, processos o serveis, la qualitat i comercialització i la seguretat alimentària

El projecte Creació d'un snack saludable de fruita dolça (FRESNACK)”, liderat per l’empresa Frit Ravitch SL,  ha consistit en desenvolupar nous productes utilitzant fruita dolça (poma, pera i préssec) tallada a làmines i assecada e forma d’snack saludable,  amb una vida útil de 4-6 mesos, mitjançant l’aplicació d’un procés tecnològic nou que combina l’assecat amb aire calent (convencional) i l’aplicació de la tecnologia de microones.

El projecte Valorització dels productes residuals del procés d'extracció de l'oli (BECOMOLI)”, liderat per la cooperativa Agrícola de l'Albi, SCCL,  s’ha centrat en trobar com aprofitar i valoritzar la sansa, recuperant la glucosa i els compostos polifenòlics que conté, aplicant mètodes en cascada ecoeficients. L’objectiu ha estat obrir nous nínxols de mercat i millorar la competitivitat, donant una alternativa a la problemàtica existent en el sector dels productors d’oli d’oliva, en relació a l’elevat volum de subproductes residuals que es generen i que, en general, es venen com a biomassa.

El projecte “Valorització de proteïnes de baix valor comercial procedents de sub- i coproductes d'escorxadors de porcí, que ha liderat l’empresa Patel, SAU, ha tingut com a  finalitat obtenir proteïnes a partir d’òrgans porcins de baix valor comercial que, per les seves propietats funcionals i d’alt valor nutritiu, fossin útils com a ingredients a la indústria alimentària.

D’altra banda, el Grup OperatiuMillora integral de la carn de porc a través d'estratègies productives a nivell de granja i eines innovadores, NIRS on-line per a la seva classificació, a escala d'escorxador, liderat per Matadero Frigorífico del Cardoner, SA, s’ha plantejat com a oportunitat davant la necessitat d’algunes empreses de producció de porcs de raça Duroc de millorar la qualitat de la canal i de la carn, així com aconseguir una homogeneïtat dels lots d’aquests porcs de qualitat diferenciada.

Ecollevat: projecte pilot de producció d'un llevat ecològic per a l'elaboració de vins escumosos, que ha encapçalat l’empresa vitícola Juvé & Camps, SA,  ha basat el seu estudi en l’elaboració d’un itinerari per a la producció de llevats ecològics com a cultius iniciadors per a vins i vins escumosos.

El projecteDesenvolupament d’una nova línia de iogurts i smoothies amb ingredients naturals, fruita i mel, liderar per El Pastoret de La Segarra, SL, ha dissenyat i desenvolupat una nova línia de iogurts i smoothies amb ingredients naturals amb fruita, verdura i mel procedents de mercats locals. D’altra banca, el Grup OperatiuDesenvolupament de nous productes frescos i processats de calçot d'alt valor afegit, encapçalat per la Societat Agrícola I Secció De Crèdit De Valls SCCL, ha tingut com a objectiu principal el desenvolupament de nous productes de calçot d’alt valor afegit, capaços de competir per qualitat amb els calçots produïts en altres zones, així com obrir noves vies de mercat en formats nous i innovadors, incidint en el màxim d’aspectes possibles durant les fases de cultiu, post-collita, transformació i conservació.

Per últim, el projecte Sistema integral de neteja i desinfecció en continu de cintes de transport de carn”, liderat per l’empresa càrnica Noel Alimentària, SA,  ha desenvolupat un sistema integral de neteja i desinfecció en continu de cintes de transport de carn per tal de disminuir de forma significativa la contaminació de les cintes transportadores durant el procés operatiu.

Tots ells són projectes cofinançats a través de l’Operació 16.01.01 (Cooperació per a la Innovació) del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022

Font: RuralCat