ALIMENTACIÓ | 27/04/2022  Ruralcat

El Consell Oleícola Internacional reconeix el Laboratori Agroalimentari del DACC per a l'anàlisi d'olis d’oliva

Aquesta distinció garanteix la capacitat i la competència tècnica en l’anàlisi fisicoquímica i sensorial dels olis d’oliva del Laboratori Agroalimentari i el Panell de Tast Oficial d’Olis Verges d’Oliva de Catalunya.

El reconeixement fa que aquestes dues entitats puguin ser cridades pel COI per tal d’intervenir en el cas d’anàlisis sol·licitades en litigis o en disputes en transaccions internacionals per les qual s’utilitzaria el procediment d’arbitratge del COI. (Foto: Laboratori Agroalimentari)

El Laboratori Agroalimentari i el Panell de Tast Oficial d’Olis Verges d’Oliva de Catalunya del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) han obtingut el reconeixement del Consell Oleícola Internacional (COI) pel període de l’1 de desembre de 2021 al 30 de novembre de 2022.

El COI ha adoptat, de tots els laboratoris participants en els exercicis d’intercomparació COI CHEM-2021 i COI ORG-2021, la llista de laboratoris d’anàlisis fisicoquímics i sensorials que han aconseguit resultats satisfactoris pel conjunt de totes les determinacions i que compleixen amb les condicions requerides pel seu reconeixement de conformitat amb el que es disposa en la Decisió nº DEC-III.2/109-VI/2019 de 20 de febrer de 2019.

Pel cas de les anàlisis fisicoquímiques, el COI estableix tres tipus de reconeixement en funció de les determinacions que els laboratoris estan en disposició d’analitzar (Tipus A: anàlisis elementals, tipus B: anàlisis en profunditat, i tipus C: anàlisis de residus i contaminants). El Laboratori Agroalimentari ha obtingut el reconeixement tipus B, que inclou els següents paràmetres: acidesa lliure, índex peròxids, prova espectrofotomètrica al UV, humitat i matèries volàtils, impureses insolubles en èter de petroli, èsters etílics, àcids grassos, àcids grassos trans, esterols, esterols totals, biofenols, tocoferols, alfa-tocoferols, ceres, alcohols alifàtics, ECN42, estigmastadiens, monopalmitat, eritrodiol i uvaol, insaponificable.

Aquest reconeixement del COI, juntament amb l’acreditació del Laboratori Agroalimentari i del Panell de Tast d’acord amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, garanteix la capacitat i la competència tècnica en l’anàlisi fisicoquímica i sensorial dels olis d’oliva, i per tant, poden ser cridats pel COI per tal d’intervenir en el cas d’anàlisis sol·licitades en litigis o en disputes en transaccions internacionals per les quals s’utilitzaria el procediment d’arbitratge del COI.

Això suposa la confirmació de la important tasca de suport que duen a terme el Laboratori Agroalimentari i el Panell de Tast Oficial d’Olis Verges d’Oliva de Catalunya al sector oleícola català.

Font: Laboratori Agroalimentari (DACC)