Casa Xifra, el centre de referència en formació apícola

L’Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners ofereix, des de fa 35 anys, formació en l’àmbit forestal, jardineria i apicultura. A més, des de l’any 2015 el centre lidera la comissió tècnica en formació apícola per coordinar les necessitats formatives del sector a tot Catalunya.

Foto Casa Xifra

11/10/2018

Al peu de les Guilleries, a la comarca de La Selva, s’erigeix la Casa Xifra, seu de l’Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners. El centre va iniciar la seva activitat l’any 1983 al mig del poble i es va traslladar a la seva ubicació actual el 1986. 

L’escola imparteix el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Jardineria i Floristeria i el Cicle Formatiu de Grau Superior en Gestió Forestal i del Medi Natural, així com una àmplia oferta de més de 30 cursos anuals de formació continuada amb prop de 600 alumnes professionals i organitza una desena de jornades tècniques de transferència tecnològica adreçades als professionals dels sectors forestal, de jardineria, apicultura i viverisme que volen ampliar els seus coneixement. A més, el centre també participa en el procés d'incorporació de nous joves agricultors al món laboral.

L’escola té per missió garantir la qualificació professional de les persones que volen desenvolupar la seva activitat en el sector de la jardineria, el sector apícola i el sector de l’aprofitament forestal i de la conservació del medi natural mitjançant una formació integral que els capaciti per afrontar amb eficàcia la seva tasca com a professionals i faciliti la seva inserció en el món laboral.

Més enllà del programa formatiu, a les aules també es fomenta el treball en equip, el treball per projectes, la responsabilitat, l’autonomia i totes aquelles capacitats que demana el món laboral a través de valors claus com el lideratge, la innovació, la capacitat emprenedora, i el desenvolupament de les habilitats digitals, especialment en el camp de les tecnologies de la informació i la comunicació.

La Casa Xifra disposa de tot l’equipament necessari per cobrir les necessitats formatives dels seus alumnes i un equip docent i humà format per 22 persones i la col·laboració de professors i tècnics experts. L’escola compta amb set aules equipades amb ordinador, projector i connexió a Internet, una sala d’actes, un laboratori de biologia i un taller d’art floral. El centre també disposa de una parc de maquinària especialitzada i 21 hectàrees forestals i un jardí per a les pràctiques dels alumnes amb un hivernacle, una col·lecció de plantes medicinals i aromàtiques i, des d’aquest mateix any, una meleria. A més, l’escola ofereix un servei de residència i de menjador en un edifici annex amb uns amplis equipaments d’esbarjo com gimnàs i camps de futbol i de bàsquet. 

L’escola forestal va iniciar el Projecte de Qualitat i millora continua l’any 2010, i l’any 2012 va assolir la certificació segons la norma ISO 9001:2000 i el 2018 es va certificar amb la nova ISO 9001:2015. 

Els reptes de futur

Des de l’escola, la seva directora Anna Suquet, explica que es vol seguir potenciar la formació amb nous mètodes pedagògics que permetin els alumnes treballar en projectes i situacions reals a través de pràctiques, fomentar la sostenibilitat a nivell social, ambiental i econòmic així com seguir potenciant la pròpia gestió del centre en temes mediambientals i de riscos laborals. A més, es vol incentivar la professionalització del sector tenint en compte les noves capacitats, l’eficàcia i la seguretat en el treball i incorporant els recursos tecnològics, com eines informatives i apps, per millorar la formació.

Com a novetat, el centre també vol iniciar el curs vinent el Cicle de Grau Superior de Paisatgisme i medi rural per tal de reforçar la part de paisatgisme i jardineria tot afegint un mòdul amb hores de lliure disposició d’apicultura. “Creiem que l’apicultura està molt lligada a la biodiversitat i la gestió del medi” explica Anna Suquet. A més, tant el nou cicle de Paisatgisme com el cicle de Gestió forestal es volen impartir amb formació dual per adaptar-se millor a les necessitats dels alumnes.

L’epicentre de la formació apícola

L’escola ofereix des del 1986, gairebé els seus inicis, cursos en apicultura, esdevenint, amb el pas del temps, en una de les seves especialitats formatives. L’any 2016 el centre va consolidar el departament apícola al mateix nivell que el de forestal i jardineria, passant a ser un centre de referència en aquesta matèria.

Des del 2015 l’escola acull les reunions de la comissió tècnica en formació de l’apicultura, formada per totes les associacions d’apicultors de Catalunya, a més d’investigadors i experts en apicultura, per tal de coordinar les necessitats formatives de tot el sector. Després de tres edicions de la comissió, la resposta del sector ha estat molt satisfactòria: “tenim molt bona resposta del sector, que és molt conscient que cal més formació i col·labora en la seva difusió”, explica la directora de l’Escola, Anna Suquet. 

 La nova meleria 

Entre els reptes de la formació apícola es troba la major especialització a causa del canvi climàtic, fer front als problemes sanitaris i conèixer a fons les tècniques i materials nous per seguir avançant en la formació, amb cursos més especialitzats sobre alimentació de les abelles o apicultura ecològica. “També hi ha molta demanda del sector per tal que s’abordi la qualitat i les característiques de la mel, així com la gestió econòmica de les explotacions apícoles” afegeix la directora.

L’escola vol seguir així consolidant-se com a centre de referència en formació apícola a Catalunya, i seguir fomentant una tradició molt arrelada al nostre territori que s’ha anat professionalitzant al llarg del temps.

L'escola estrena meleria

Després de dos anys de treball l’escola va inaugurar el passat mes de juliol una meleria, subvencionada per Departament d’Agricultura amb un cost de 80.000€. Ubicada en un edifici annex dins la finca forestal, la meleria serveix com a espai per l’extracció i processat de la mel, complint amb tots els requisits sanitaris. “Volem que la meleria sigui un obrador i aula al mateix temps, que permeti facilitar la transferència i la divulgació de la mel i que sigui un centre exemplificant i un espai de referència per a tot el sector” explica la directora Anna Suquet.

La meleria disposa de tot l’equipament necessari, com una taula de desopercular, una centrifugadora i un contenidor per a la maduració de la mel. A més, en un futur es vol afegir un laboratori d’anàlisi de mels.

El procés d’elaboració a la meleria comença amb l’arribada dels quadres de mel, que han de passar a la taula de desopercular. Aquest procés serveix per remoure els opercles de les cel·les de la bresca per extreure la mel. En un altre banc es col·loquen les bresques desoperculades per tal de centrifugar-les i fer caure la mel.  Un cop extreta, es deixa reposar en un recipient de maduració durant aproximadament una setmana i, finalment, s’envasa per al seu consum.

L’escola té una explotació d’unes vint arnes, que suposen uns 150 quilos de mel a l’any.  Una bona mel, que pot ser monofloral o multifloral, es distingeix per no contenir residus, tenir poca aigua, ser homogènia i estar ben filtrada, explica Enric Campi, professor d’apicultura del centre.