L’EA del Pirineu, el centre de referència en formació agroforestal, eqüestre i formatgera

El centre es va inaugurar al poble de Bellestar ara fa 39 anys i ofereix dos cicles formatius de grau mitjà, a més de cursos de formació contínua i jornades tècniques. Els principals eixos d’actuació de l’escola són els sistemes agroforestals de muntanya, l’eqüestre i la formatgeria.

Foto de l'EA del Pirineu

05/04/2019

L'Escola Agrària del Pirineu està situada al poble de Bellestar, en el terme municipal de Montferrer-Castellbò, a la comarca de l'Alt Urgell. El centre va iniciar les seves activitats l'any 1980 i l'actual edifici va ser inaugurat l'any 1984. 

L’EA del Pirineu és una de les 14 escoles que el Servei de Formació Agrària del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació té repartides pel territori català. En el centre s’imparteixen ensenyaments de formació professional específica, incorporació de joves, cursos de formació contínua i jornades de transferència tecnològica. L'Escola va néixer amb una clara vocació d'integrar-se en el medi pirinenc, disposant des dels seus inicis d'una explotació ramadera de vacum de llet. Actualment té una explotació ramadera de vacum de carn i equí, amb una superfície cultivable de 5,5 hectàrees.

L'escola disposa d’unes instal·lacions totalment adaptades a les actuals exigències formatives i compta amb un menjador amb 100 places i una residència amb 54 places pels alumnes que ho necessiten. Les instal·lacions destinades a la docència consten de cinc aules, una aula d'audiovisuals, una aula de dibuix, una sala d’actes, un taller de mecanització i un altre de ferradors, una aula d'informàtica i una biblioteca, a més d’una aula d'agroalimentària per tal que els alumnes practiquin l'elaboració de formatges i altres productes agroalimentaris. També disposa de pistes eqüestres, un camp de pràctiques amb hivernacle i umbracle, un arborètum i una finca agroforestal, en la qual es realitzen diferents pràctiques tant dels cicles formatius com de la formació contínua.

El centre està dotat, a més, amb la maquinària i ormejos necessaris per a les classes pràctiques. Als tallers de l'escola els alumnes aprenen a fer les reparacions i manteniments i practiquen la multiplicació de vegetals, tant a l'aire lliure com a l'hivernacle i l'umbracle del camp de pràctiques.

“L'escola disposa d’unes instal·lacions totalment adaptades a les actuals exigències formatives i compta amb un menjador amb 100 places i una residència amb 54 places”

Formació especialitzada 

L’agricultura i la ramaderia han estat activitats econòmiques molt importants a l’Alt Urgell, tot i que els darrers anys han perdut pes. Hi predominen les explotacions ramaderes de vaques de carn i de llet i, en alguns municipis, també hi ha alguna explotació d’oví, porcí, cabrum i aviram. “La tendència actual és la conversió de les explotacions de vaques de llet a explotacions extensives de vaques de carn” explica el director del centre, Jordi Parramon. 

Els principals eixos d’actuació de l’escola són els sistemes agroforestals de muntanya, l’eqüestre i la  formatgeria. Si ens centrem en el sector forestal, l’escola es troba ubicada en una de les comarques amb major superfície forestal de Catalunya i en la qual en els darrers anys hi ha hagut un increment de la gestió dels boscos implicant unes necessitats de professionals formats. Jordi Parramon explica que la promoció de l’ús de la biomassa com a font energètica “s’apunta com a una activitat que podria dinamitzar el sector. Per tant, és un sector estratègic pel que fa a l’entorn on ens trobem i resulta una oportunitat de formació per l’Escola”. 

La proximitat amb el Parc Natural del Cadí-Moixeró i el Parc Natural de l’Alt Pirineu és clau per reforçar i optimitzar els punts d’unió referents a la formació forestal que ens puguin vincular amb la gestió d’aquests espais naturals protegits. Això també podria ampliar-se a l’altre gran Parc del Pirineu, el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Pel que fa al sector ramader, i concretament tant el vaquí de carn com el de llet, han estat lligats històricament a les comarques del Pirineu i, tot i que darrerament ha disminuït el nombre d’explotacions, no és així pel que respecta al volum de producció, que segueixen tenint un recorregut important a les comarques de muntanya.

Paral·lelament, s’ha anat reforçant el sector terciari, amb una destacada oferta turística que inclou els establiments de restauració i els allotjaments rurals, amb els quals l’Escola ha interactuat i segueix mantenint un contacte permanent, amb la porta oberta per a possibles accions conjuntes. 

Finalment, el director del centre comenta que el fet d’impulsar i col·laborar activament en el nou centre de testatge de la Federació Catalana de la raça bruna dels Pirineus (FEBRUPI) serà “una oportunitat per l’escola que permetrà valorar noves possibilitats a nivell formatiu”.

“Els principals eixos d’actuació de l’escola són els sistemes agroforestals de muntanya, l’eqüestre i la formatgeria”

Pel que respecte a l’àmbit eqüestre, des del trasllat de l’Escola Eqüestre al Pirineu l’any 2012, ha estat un projecte estratègic clau pel centre.

La formació eqüestre a l’escola culmina enguany amb la implantació del CFGM d’Activitats eqüestres, el qual relleva els mòduls formatius estructurats que s’havien estat impartint en anys anteriors. En aquest cicle formatiu de dos anys es formarà professionals competents tant per a la realització de guiatges a cavall, com per la cria i recria d’èquids així com també per a la doma de poltres. “És un projecte a llarg termini que ha de permetre poder especialitzar-se en aquesta disciplina” afegeix Parramon.

Des del 2012 i fins a l’actualitat, a part d’impartir el crèdit de Conducció de grups a cavall dins el CFGM de Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural, s’ha realitzat una gran varietat de cursos de formació contínua, així com també jornades PATT en aquest àmbit, connectant així l’escola amb el sector eqüestre català, sent en l’actualitat un referent en aquest àmbit. Durant els dos darrers anys també s’ha estat realitzant la formació específica de ferradors, sol·licitada des de l’associació catalana de ferradors i amb uns bons resultats.

Per altra banda, i també dins l’àmbit eqüestre, les instal·lacions i professorat de l’EA del Pirineu també han estat un recurs vital en la formació dels alumnes del CAFEMN de l’EA de del Pallars així com també per als dels mòduls formatius eqüestres de Gestió de la recria de cavalls i Organització i supervisió de la doma i maneig d’equins de l’EA de Vallfogona de Balaguer.

Pel que respecta al sector formatger, l’Escola es defineix com un centre de referència en formació formatgera artesanal dins del seu entorn més proper i també de la resta de territori català i espanyol. Des de  fa  més de 20 anys, l’Escola imparteix formació per al sector formatger artesà mitjançant cursos organitzats dins la línia de la formació contínua que preveu el DARP i també en jornades incloses dins del programa de transferència tecnològica (PATT).

La formació s’articula a través del Consell de Formació Formatgera, que està format per experts universitaris i representants dels sector que aporten l’experiència i transmeten les necessitats per tal d’elaborar els programes  de formació de la manera més encertada possible.

L’Escola també participa en un projecte INTERREG POCTEFA INNOLACT conjuntament amb el País Basc i França, la qual cosa ha de permetre al centre ampliar horitzons i seguir treballant en l’evolució del sector formatger. Així mateix, l’Escola col·labora tant a la fira formatgera de La Seu d’Urgell com al Lactium de Vic i també manté relació amb les associacions de formatgers i universitats. I no acaba aquí, ja que el centre vol seguir treballant en aquestes línies, sempre compromès amb el sector i les seves necessitats.

Al centre del Pirineu s’ofereixen actualment dos cicles formatius de grau mitjà adaptats a les necessitats dels alumnes de la seva zona d’influència: Tècnic/a en Activitats eqüestres, de nova implantació per aquest curs, i Tècnic/a en Aprofitament i conservació del medi natural (antic Treballs forestals). 

També s’ofereix una àmplia oferta formativa per a professionals en actiu, principalment en els sectors formatger, eqüestre, forestal i de ramaderia de muntanya a través de jornades i cursos jornades de formació contínua, de durada variable, tant de forma presencial com a distancia a través de RuralCat.

“L’Escola es defineix com un centre de referència en formació formatgera artesanal a nivell del nostre entorn i també de la resta de territori català”

Els principals reptes de l’EA del Pirineu per als propers anys es centren en consolidar i potenciar les tres principals línies d’actuació de l’escola, com són el sector agroforestals de muntanya, eqüestre i formatger.

La futura cantera de professionals 

El director explica que aquest curs hi ha un total de 60 alumnes en formació inicial amb un perfil molt variat, tant pel que fa al seu lloc de residència com pels seus interessos: “pel que fa al seu origen alguns alumnes són de l’Alt Urgell, resta de comarques de Pirineu i molta de la resta de Catalunya, però també alumnes que han vingut de Navarra i Andalusia”. 

Pel que fa als seus interessos, Jordi Parramon constata una clara diferència entre els alumnes d’activitats eqüestres i els d’aprofitament i conservació del medi natural. Comenta que els primers, a trets generals, són alumnes amb un gran interès per la matèria i un bagatge previ en el món dels cavalls, al tractar-se d’un cicle formatiu que s’ha començat a cursar enguany fa que hi hagués molta gent que “l’estès esperant”. Quant als alumnes del CFGM d’aprofitament i conservació del medi natural els interessos varien des dels treballs a bosc amb motosserra, als món de la caça i la pesca, la conservació de la fauna, l’educació ambiental, etc. Per últim, respecte als alumnes de la formació contínua les xifres de l’any 2018 són de 246 inscrits en cursos i 164 participants en jornades de transferència tecnològica.

                                     

Quant a la inserció laboral, dels alumnes del CFGM d’activitats eqüestres fins al juny del 2020 no en sortirà la primera promoció, que serà el moment de fer-ne una valoració. En referència als alumnes del CFGM d’aprofitament i conservació del medi natural, el qual fa més de 10 anys que s’imparteix al centre, Parramon assegura que “s’ha comprovat que els alumnes s’acaben inserint al món laboral, ja sigui just finalitzar els estudis a l’escola o al cap d’uns anys, quan acaben altres estudis superiors relacionats amb aquest cicle formatiu”. De fet, un any després de finalitzar els estudis a l’escola el 35% dels alumnes acaben treballant, o bé en una empresa del sector dels estudis amb contracte fix (5%) o temporal (15%) o en un altre sector (15%), mentre que la resta opta per seguir-se formant. Concretament, un 40% dels alumnes continua estudiant un Cicle Formatiu de Gran Mitjà de la mateixa família i un altre 20% estudis d’una altra família. 

“En referència als alumnes del CFGM d’aprofitament i conservació del medi natural s’ha comprovat que els alumnes s’acaben inserint al món laboral, ja sigui just finalitzar els estudis a l’escola o al cap d’uns anys”

Un d’aquests casos és el de l’Aleix Sánchez, que va cursar ara fa dos anys el CFGM d’aprofitament i conservació del medi natural al centre, uns estudis que va completar amb una estada de pràctiques FCT a Noruega, que li va permetre “ampliar fronteres”. L’Aleix, que té 20 anys i prové del Pallars Sobirà, qualifica la seva experiència a l’escola com a molt positiva i enfocada a la inserció laboral. Actualment està realitzant el CFGS en Gestió Forestal i Medi natural a l’Escola Agrària del Solsonès i té previst completar l’any vinent els seus estudis amb una Enginyeria forestal a Lleida. Treballa cada estiu en empreses del sector forestal i té molt clar que en un futur li agradaria obrir la seva pròpia empresa d’explotació forestal fustera. A l’Aleix allò que més li agrada d’aquesta professió és “la llibertat que t’ofereix i el contacte directe amb la natura”.                      

Nova pista eqüestre

Des de fa pocs mesos l’escola compta amb una nova pista eqüestre. La construcció d’aquesta pista ha estat imprescindible perquè l’escola pugui desenvolupar correctament el CFGM d’activitats eqüestres que ha iniciat aquest curs i facilita els serveis que ofereix a altres centres i professionals del sector. La nova pista, d’uns 1000 m2, garanteix les condicions necessàries de seguretat durant la realització de les pràctiques d’equitació, doma de poltres i maneig d’èquids. D’aquesta manera es minimitzen els riscos tant per als alumnes i docents, com per als animals.