L’Escola Agrària de l’Empordà, un referent en la formació agroalimentària

L'EA de l'Empordà es troba al municipi de Monells, al Baix Empordà, enmig d’un entorn rural ubicat dins del Campus Agroalimentari de Girona, juntament amb l’IRTA, i forma part de la xarxa d'escoles del Servei de Formació Agrària del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Foto de L’Escola Agrària de l’Empordà

17/05/2019

La indústria alimentària, l’especialitat del centre

L’especialitat de l’Escola Agrària de l’Empordà és la formació dirigida a la indústria alimentària, tant pel que fa a la formació contínua com a la reglada.

L’escola va iniciar la formació en el sector alimentari el 1999 amb el Cicle Formatiu de Grau Mig de Carnisseria, al que posteriorment es va afegir el Cicle Formatiu de Grau Superior de Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries, actualment en format dual, únic a la província de Girona. 

El CFGS consta de 1.300 hores lectives al centre educatiu i 1.000 hores formatives a l’empresa a través d’una beca o contracte d’aprenentatge.

Uns estudis amb molta sortida laboral

Actualment un total de 30 alumnes està cursant el CFGS de Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària en el curs 2018-19. La directora del centre, Teresa Colell, explica que el perfil dels alumnes és força heterogeni: “des d’estudiants que provenen del Batxillerat, proves d’accés o cicles formatius de grau mig, i també d’altres que provenen del món laboral i que veuen en els estudis una oportunitat de millorar o orientar la seva carrera professional”. D’aquests alumnes, actualment n’hi ha vuit que estan fent formació dual en empreses alimentàries de diferents sectors com Nestlé, Cafès Cornellà, embotits Boada-Porcel, cuinats Jotri o Frit Ravich.

Colell assegura que els estudis del CFGS tenen un alt grau d’inserció laboral que s’acosta al 100%. De fet, comenta que la demanda de personal és superior a la promoció de gent amb aquesta titulació, fet que comporta problemes a moltes empreses del sector per trobar personal qualificat. “Hi ha un dèficit de personal amb aquesta formació que no es pot acabar d’omplir amb els alumnes que surten de l’escola”, explica. Des de l’escola es gestiona una borsa de treball i cada any es reben ofertes de feina de tècnics de qualitat, producció o logística que es vehiculen als alumnes i exalumnes del cicle formatiu. Aquest any hi ha hagut 25 ofertes de feina per a titulats del CFGS.

Un dels exalumnes de l’escola que ja està treballant en el sector és el Pep Marcó, que té 32 anys i actualment treballa al Departament tècnic i I+D de Boadas 1880, una empresa especialitzada en pernil i productes curats tradicionals. Va cursar el Cicle Formatiu al 2008 i explica que va escollir formar-se en aquest centre perquè l’oferta formativa s’ajustava a les seves necessitats del moment i li obria la possibilitat de formar-se com a tècnic de la indústria alimentària. A part, comenta que l’escola “es troba en un entorn i ambient molt relaxat i natural, i la meva relació amb l’àmbit alimentari és molt estreta des de sempre, ja que de ben petit ja corria per la petita carnisseria dels meus pares, igual que ara fa la meva filla de només dos anys”.

Sobre la formació rebuda assegura que li va donar el punt de partida de la seva carrera professional: “una base adequada i sòlida per afrontar diferents tasques i llocs de treball, aportant una visió general de processos, tècniques i qualitat del sector. Aquesta base obtinguda és la que permet posteriorment especialitzar-te de forma correcte i més profunda en el lloc de treball”. El Pep afegeix que els coneixements adquirits els pot aplicar en el seu dia a dia a l’empresa: “la qualitat, la recerca i els processos alimentaris que es porten a terme a les empreses requereixen coneixements de caràcter científic i tecnològic, els quals es transmeten a l’escola i són necessaris per comprendre i conèixer els aliments. Aquests coneixements seran necessaris per entendre les característiques dels nostres productes, per millorar-los o per assegurar la seva salubritat per exemple. Per entendre’ns, no es pot millorar un producte si no sabem què li està passant durant el seu processat, quines són les seves característiques intrínseques o com interactua amb el medi en el que es troba”.   

Sobre la seva feina actual explica que el més li agradaria és “el repte que suposa el desenvolupament de nous productes o la millora dels actuals, ampliar els coneixements científics i poder aplicar-los en processos i/o productes per veure el seu impacte, entendre que la millora i la recerca han de ser constants, que és una tasca essencial per continuar evolucionant cap a un mercat amb productes més segurs i més saludables”. En definitiva, afegeix, poder aportar petits gestos en aquest sentit des del seu lloc de treball. 

"Els estudis del CFGS tenen un alt grau d’inserció laboral que s’acosta al 100%"

La formació contínua

Quant a la formació contínua, el centre ha ofert 46 cursos i 42 jornades del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) de diferent temàtica d’interès, que han acollit prop de 3.000 alumnes. A més, el centre ha format a 55 joves de nova incorporació.

Els darrers anys, l’escola ha potenciat molt la formació contínua dirigida als professionals del sector, fins a erigir-se en tot un referent. Recentment el centre ha equipat un espai test pensant en els productors primaris que volen transformar el seu producte així com en els petits elaboradors.

Pel que fa a la formació contínua, l’Escola té dos àmbits de formació. Per una banda, la formació i serveis al sector agroalimentari, en què el centre ofereix cursos, juntament amb altres centres, en col·laboració amb l’Escola Agrària de Tàrrega i l’Escola Agrària de Mas Bové, emmarcats dins el “Pla Estratègic de Formació Agroalimentària” del DARP. També s’ofereix formació exclusiva pels carnissers de Catalunya de sis mesos durant dos anys, juntament amb la Fundació d’Oficis de la Carn i, com a novetat, aquest any s’ha inaugurat un curs pilot per donar formació i assessorament als petits productors que es volen iniciar en la transformació del producte fent ús dels obradors de l’escola. En aquest curs hi participen 17 alumnes amb diferents projectes, com elaboració de melmelades i conserves, plantes aromàtiques i medicinals, caldos vegetals o elaboració de pasta fresca.

D’altra banda, l’escola ofereix formació i serveis al sector agrari en general, a través de formació contínua en l’àmbit de la vinya, l’olivera, els cereals, l’horta, la producció agrària ecològica, a més dels d’obligat compliment, tutorització per la incorporació de joves al sector agrari de la província de Girona, col·laboració en la Formació a Distància del Servei de Formació Agrària i la validació de cursos d’altres entitats. A més, l’Escola està certificada amb el sistema de gestió de la qualitat ISO 9001-2015.

Personal i infraestructures

L’Escola Agrària de l’Empordà compta amb vuit professors i dos administratius, i disposa de totes les instal·lacions necessàries per a la impartició del CFGS de Processos i Qualitat a la Indústria Alimentària, que inclou cinc aules equipades per a sessions teòriques, una aula d’informàtica amb 12 equips i wifi, una biblioteca-sala d’estudi.

A l’escola també hi ha dos obradors alimentaris (espai test) per a la realització de cursos pràctics, principalment pensats per a petits productors i elaboradors alimentaris, així com pels estudiants del cicle formatiu. Els obradors disposen de diferents equips i maquinària per a l’elaboració productes alimentaris, principalment derivats carnis i vegetals.

L’equipament també inclou un laboratori de química alimentària per a la l’anàlisi dels aliments i la determinació de les seves propietats: refractòmetres (graus brix), espectofotòmetre (terbolesa), pHmetre, mesura de l’activitat d’aigua, Kjeldahl (determinació de proteïnes), soxhlet (determinació de greixos), centrífuga, etc. Finalment, el centre compta amb un laboratori de microbiologia alimentària amb els equips necessaris com estufes de cultiu, estomàcher i microscopis.

D’altra banda, l’Escola Agrària de l’Empordà comparteix finca amb el centre IRTA, i a través d’un conveni signat per les dues entitats, utilitza alguns dels seus espais per a la docència.

De cara al futur

El principals reptes de l’escola pels propers anys és la consolidació de la formació contínua i reglada en l’àmbit de la indústria alimentària i de l’ús de l’espai test per part dels petits productors/elaboradors. També es vol donar a conèixer la formació reglada a les indústries alimentàries per tal de donar resposta a les necessitats del sector, potenciar el treball en xarxa entre les escoles del Servei de Formació Agrària per tal de poder arribar al sector agroalimentari de tot Catalunya i, per últim, impulsar la formació en l’àmbit de la producció ecològica a la província de Girona, ja que es considera un sector en creixement.

El nou obrador de l’escola

L’Escola disposa d’un nou espai específic per a la formació en l’elaboració de productes alimentaris, adreçat tant als alumnes del CFGS de Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries, com a petits elaboradors o productors primaris que vulguin iniciar la transformació dels seus productes o desenvolupar-ne de nous. L’obrador té un total de 150m2 i està dividit en dues zones: la zona freda i calenta. La zona freda disposa de la maquinària necessària per elaborar productes carnis crus i curats mentre que la zona calenta està equipada per a l’elaboració de productes alimentaris que requereixen tractament tèrmic, amb fogons, forn de vapor, autoclau, abatedor de temperatura, rentaplats, zones de neteja d’aliments i d’equips, càmera de fred, zones de treball, etc. 

El passat mes de febrer va començar el curs “Desenvolupa el teu projecte de transformació agroalimentària”, una formació de 60 hores que ofereix activitats teòriques i pràctiques, així com accés a l’Espai-test, el nou obrador de l’escola. Els 17 alumnes del curs van ser els primers ens estrenar l’obrador i, al llarg de la formació, van poder treballar diferents continguts enfocats de forma pràctica a cadascun dels projectes: higiene i autocontrol, normativa, etiquetatge i tecnologia relacionades amb la producció d’aliments, control dels costos i preus de venda, etc. A més, els participants també van poder utilitzar l’obrador de l’escola per assajar les seves produccions.