Fitxes tècniques
FT nº16: Blat primavera - LG ACORAZADO

FT nº16: Blat primavera - LG ACORAZADO
  setembre 2021 | NUM. 16

FT nº15: Blat primavera - ARTUR NICK

FT nº15: Blat primavera - ARTUR NICK
  setembre 2021 | NUM. 15

FT nº14: Blat primavera - RGT MACARENOFT nº14: Blat primavera - RGT MACARENO

FT nº14: Blat primavera - RGT MACARENO
  setembre 2021 | NUM. 14

FT nº13: Blat de moro - YANGXI

FT nº13: Blat de moro - YANGXI
  gener 2021 | NUM. 13

FT nº12: Blat de moro - SY GLADIUS

FT nº12: Blat de moro - SY GLADIUS
  gener 2021 | NUM. 12

FT nº11: Blat de moro - PORTBOU

FT nº11: Blat de moro - PORTBOU
  gener 2021 | NUM. 11

FT nº10: Blat de moro - P1921Y

FT nº10: Blat de moro - P1921Y
  gener 2021 | NUM. 10

FT nº09: Blat de moro - P1921

FT nº09: Blat de moro - P1921
  gener 2021 | NUM. 09

FT nº08: Blat de moro - P1570

FT nº08: Blat de moro - P1570
  gener 2021 | NUM. 08

FT nº07: Blat de moro - P1524

FT nº07: Blat de moro - P1524
  gener 2021 | NUM. 07

Altres fitxes tècniques