Informació sobre cursos vinculats a la formació agrària en general 

Propers cursos

Cercar

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges, proteaginoses i oleaginoses
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació, sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia, reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia, medi ambient i canvi climatic

Forestal, pesquer i medi rural

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca i aqüicultura
Ornamentals, jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques, medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial i assessorament
Campus empresarial: planificació
Campus empresarial: administració
Campus empresarial: comercialització
Campus empresarial: persones
Campus empresarial: normes


Benestar animal en explotacions porcines

VALLFOGONA DE BALAGUER / EA VALLFOGONA DE BALAGUER
19/10/2021 - 04/11/2021

Maneig i manteniment del tractor i màquines motrius

SANT SADURNÍ D'ANOIA / ESCOLA DE VITICULTURA I ENOLOGIA MERÇE ROSSELL I DOMENECH (ESPIELLS)
19/10/2021 - 03/12/2021

Manteniment d'instal·lacions agràries

MANRESA / EA MANRESA
19/10/2021 - 26/10/2021

Documentació i registres per a l'explotació ramadera

OLIUS / EA SOLSONÈS (OLIUS)
19/10/2021 - 02/11/2021

Habilitats directives en la gestió de l'empresa

TÀRREGA / EA TÀRREGA
21/10/2021 - 04/11/2021

Nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

GANDESA / EA GANDESA
25/10/2021 - 29/11/2021