Cercador de cursos de formació presencials i semipresencials

Cercar

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges, proteaginoses i oleaginoses
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació, sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia, reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia, medi ambient i canvi climatic

Forestal, pesquer i medi rural

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca i aqüicultura
Ornamentals, jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques, medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial i assessorament
Campus empresarial: planificació
Campus empresarial: administració
Campus empresarial: comercialització
Campus empresarial: persones
Campus empresarial: normes


Sanitat i higiene en l'àmbit de la caça

OLIUS / EA SOLSONÈS (OLIUS)
05/10/2024 - 05/10/2024

Producció agrícola extensiva

TÀRREGA / EA TÀRREGA
07/10/2024 - 29/11/2024

Agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agroramader

ALFARRÀS/ALCARRÀS / EA ALFARRÀS
07/10/2024 - 28/11/2024

Desembosc i transport forestal

SANTA COLOMA DE FARNERS / EAF SANTA COLOMA DE FARNERS
07/10/2024 - 10/10/2024

Nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

ALCARRÀS / EA ALFARRÀS
08/10/2024 - 28/11/2024

Bàsic d'aplicador de fertilitzants

ALCARRÀS / EA ALFARRÀS
08/10/2024 - 26/11/2024