Cercador de cursos de formació presencials i semipresencials

Cercar

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges, proteaginoses i oleaginoses
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació, sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia, reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia, medi ambient i canvi climatic

Forestal, pesquer i medi rural

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca i aqüicultura
Ornamentals, jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques, medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial i assessorament
Campus empresarial: planificació
Campus empresarial: administració
Campus empresarial: comercialització
Campus empresarial: persones
Campus empresarial: normes


Gestió ambiental i lluita contra el canvi climàtic en granges porcines

LES BORGES BLANQUES / EA BORGES BLANQUES
05/11/2024 - 05/11/2024

Horticultura biointensiva

MANRESA / EA MANRESA
05/11/2024 - 03/12/2024

Facilitació de processos en projectes col·lectius

MANRESA / EA MANRESA
05/11/2024 - 12/12/2024

Benestar animal en porcí

VIC / EA MANRESA
06/11/2024 - 13/11/2024

Bàsic de gestió documental i registres a L'explotació agrària

TÀRREGA / EA TÀRREGA
07/11/2024 - 12/12/2024

QGIS Avançat

CABRILS / ESCOLA AGRÀRIA DE NOVES TECNOLOGIES I HORTICULTURA DE CABRILS
07/11/2024 - 12/12/2024