Cercador de cursos de formació presencials i semipresencials

Cercar

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges, proteaginoses i oleaginoses
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació, sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia, reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia, medi ambient i canvi climatic

Forestal, pesquer i medi rural

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca i aqüicultura
Ornamentals, jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques, medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial i assessorament
Campus empresarial: planificació
Campus empresarial: administració
Campus empresarial: comercialització
Campus empresarial: persones
Campus empresarial: normes


Tècnics de Poda. Aprofundiment a la poda de respecte.

SANT SADURNÍ D'ANOIA / ESCOLA DE VITICULTURA I ENOLOGIA MERÇE ROSSELL I DOMENECH (ESPIELLS)
07/11/2024 - 16/11/2024

Disseny de sistemes agroforestals i agricultura sintròpica

MANRESA / EA MANRESA
07/11/2024 - 17/11/2024

Tala d’arbres petits

MANRESA / EA MANRESA
09/11/2024 - 20/11/2024

Gestió ambiental i lluita contra el canvi climàtic en granges avicoles

GANDESA / EA GANDESA
11/11/2024 - 12/11/2024

Poda per a professionals de la jardineria

SANTA COLOMA DE FARNERS / EAF SANTA COLOMA DE FARNERS
11/11/2024 - 15/11/2024

Soldadura: manteniment d’instal·lacions

ALFARRÀS / EA ALFARRÀS
12/11/2024 - 13/12/2024