GESTIÓ DE L'EMPRESA
Tècniques de venda
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general

El curs de Tècniques de venda conforma un paquet de formació que dóna eines i recursos que permeten millorar els resultats comercials com a productor agrari a través de la planificació.
Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran per correu electrònic.
Objectius
Es pretén que en finalitzar aquest bloc, els estudiants puguin:

• Identificar els conceptes clau per millorar l'eficàcia en el procés de venda.
• Conèixer les tècniques per saber relacionar-se amb els clients.
• Conèixer el client i identificar les seves necessitats i les seves motivacions.
• Saber argumentar adaptant l'oferta del producte o del servei al client.
• Aprendre a gestionar les objeccions del client sobre el producte o el servei per poder vendre.
• Distingir el moment en el qual el client pren la decisió de compra.
• Conèixer els aspectes clau de la planificació comercial.
• Conèixer les tècniques per identificar el mercat potencial.
• Conèixer els factors clau que intervenen en la comercialització d'un producte.
• Conèixer les dades i les eines que faciliten la gestió comercial de l'empresa.
• Saber fer i saber analitzar el pla de vendes.
• Aprendre a fer un seguiment sistemàtic de l'activitat comercial.

Continguts

El bloc està estructurat en dues píndoles:

Píndola 1: L’entrevista de vendes.

Píndola 2: Planificació comercial.

Durada
30 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 32€*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

  • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
  • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
  • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat