Formació bàsica per a l'acreditació de personal tècnic assessor. Condicionalitat
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) adreça aquesta activitat formativa de caràcter informatiu i homogeneïtzador al personal tècnic que presta serveis d’assessorament a les explotacions agràries. Aquesta activitat es planteja en format no presencial. Les persones participants comptaran amb una tutora que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge.
Objectius
L’objectiu d’aquesta activitat és posar a l’abast del personal tècnic assessor els coneixements, els procediments i les eines necessàries per a la seva tasca de suport a l’explotació agrària.
Continguts

El curs està estructurat en tretze temes:

Tema 1. Controls condicionalitat. Resultats campanya precedent

Tema 2. Higiene de les explotacions ramaderes

Tema 3. Ús racional dels medicaments veterinaris. Utilització de determinades substàncies prohibides en la cria d’animal

Tema 4. Benestar animal

Tema 5. Identificació i Registre d’animals

Tema 6. Sanitat animal

Tema 7. Condicions higièniques i sanitàries de la llet crua de vaca, ovella i cabra

Tema 8. Alimentació animal

Tema 9. Conservació d’aus silvestres. Conservació d’hàbitats naturals i de fauna i flora

Tema 10. Productes fitosanitaris

Tema 11. Higiene de la producció agrícola

Tema 12. Protecció d’aigües contra la contaminació per nitrats

Tema 13. Normes de les Bones Condicions Agràries i Mediambientals (BCAMs)

Durada
15 h
Cost de la inscripció
32 €

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació
A les persones que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

  • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
  • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
  • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb el Servei d’Innovació Agroalimentària del DARP: 93 304 67 29 / assessorament.daam@gencat.cat