Sensibilització mediambiental
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
El curs de Sensibilització mediambiental conforma un paquet de formació que dóna els coneixements bàsics i indispensables per tal d’orientar una explotació agropecuària en un entorn sostenible i d’aprofitament de recursos. Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran per correu electrònic.
Objectius

Els objectius del curs de Sensibilització mediambiental són:

 • El control i l’eficàcia dels processos productius i les bones pràctiques ambientals.
 • La qualitat i seguretat alimentària.
 • L’aprofitament i la minimització dels residus.
 • L’ús de noves tecnologies i d’energies renovables en la producció i reducció del consum d’energia i d’aigua.
 • La preservació dels ecosistemes i del territori.
 • La conservació de la biodiversitat i de l’agrodiversitat.
 • La gestió i conservació dels recursos naturals: sòl, aigua i aire.
Continguts

El curs està estructurat en sis temes:

 • Tema 1: Introducció: agricultura, medi ambient i sostenibilitat.
 • Tema 2: Canvi climàtic.
 • Tema 3: Utilització dels recursos naturals.
 • Tema 4. Energia.
 • Tema 5: Qualitat, seguretat alimentària i certificació.
 • Tema 6: El valor afegit de les pràctiques sostenibles: una oportunitat de mercat.
Durada
10 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 15 €*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat