INTERNACIONALITZACIÓ
Internacionalització
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
El bloc d’Internacionalització conforma un paquet de formació que dóna els coneixements bàsics i indispensables per tal que un empresari agrari s’iniciï en el món de la internacionalització i exportació dels productes agraris. Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran per correu electrònic.
Objectius

Es pretén que en finalitzar aquest bloc, els estudiants puguin:

 • Conèixer què ha de contenir el pla d’internacionalització.
 • Conèixer els sistemes, els recursos i els organismes que ajuden a establir vincles internacionals, així com les principals fonts d’informació sobre mercats exteriors.
 • Conèixer els diferents canals per donar-se a conèixer i/o trobar els socis per exportar els teus productes.
 • Conèixer com participar en fires internacionals i valorar la seva eficàcia.
 • Conèixer fonts de finançament de projectes de millora empresarial per a petites empreses.
 • Conèixer recursos vigents que promocionen i donen suport a la internacionalització i exportació de productes agrícoles.
 • Aprendre a realitzar el pla de màrqueting de la teva empresa.
Continguts

El bloc està estructurat en tres blocs:

 • Bloc 1: Internacionalització i exportació per a la petita empresa agrícola.
 • Bloc 2: Com donar-se a conèixer a l’estranger?
 • Bloc 3: Suport i finançament per a la internacionalització.
Durada
24 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 32 €*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat