BENESTAR ANIMAL
Curs de benestar animal durant el sacrifici en escorxador de conills
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest curs ofereix una formació específica sobre benestar animal dels conills durant el procés de sacrifici dels animals.

Els estudiants faran tot el curs a distància (a excepció de la sessió presencial final), via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs.

Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic. Al finalitzar el curs es farà una sessió presencial de caràcter obligatori, en la qual es dura a terme una explicació de casos pràctics i l'examen final.
Objectius
Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:
 • Analitzar el concepte de benestar i els factors que el condicionen
 • Conèixer els requeriments dels conills pel que fa a instal·lacions, maneig i necessitats ambientals de l’escorxador
 • Analitzar la normativa de benestar animal i les obligacions legals que s’hi exigeixen
 • Valorar les condicions més òptimes per al maneig dels animals a l’escorxador
 • Conèixer els mètodes d’atordiment i sacrifici dels conills
 • Conèixer els procediments de treball normalitzats i les pràctiques incorrectes més freqüents
Continguts

El curs està estructurat en un mòdul específic amb els següents continguts:

 • 1. L’arribada dels animals a l’escorxador
 • 2. Normativa sobre protecció dels animals durant el maneig a l’escorxador
 • 3. Descàrrega, zona d’espera i subjecció dels conills
 • 4. Atordiment i sacrifici dels conills
 • 5. Procediments normalitzats de treball a l’escorxador

Sessió presencial final: Sessió tècnica sobre maneig dels animals a l’escorxador i examen final.

Durada
10 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 35 €*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Places limitades
Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat