AGROALIMENTARIS
Petits elaboradors agroalimentaris - Prerequisits III
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest curs constitueix la continuació dels cursos sobre petits obradors agroalimentaris, prerequisits I i II, els quals s’aconsellen haver cursat prèviament. L’objectiu és donar a conèixer el sistema d’autocontrols i tenir una visió general dels requisits legals sobre etiquetatge, envasament i transformació i conservació.

Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs.

Els estudiants comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Objectius
 • a) Planificar una formació continuada dels manipuladors per tal de garantir que aquests disposen dels coneixements necessaris en seguretat alimentària i que siguin capaços d’aplicar-los al seu lloc de treball.
 • b) Tenir els coneixements necessaris per tal d’elaborar un anàlisis de perills, es a dir, saber identificar-los, com tractar-los per minimitzar o eliminar el risc i així tenir un bon autocontrol.
 • c) Donar les eines necessàries per poder etiquetar de forma correcta i segura els productes elaborats segons la reglamentació vigent.
 • d) Conèixer i aplicar les tecnologies d’envasament adients als productes elaborats de forma correcta i segura mantenint les característiques organolèptiques dels productes i allargant la seva vida útil.
 • e) Analitzar els principals mètodes de conservació d’aliments amb la finalitat que el petit elaborador apliqui la tecnologia idònia perquè els seus productes siguin segurs i de qualitat
Continguts

El curs està estructurat en 5 blocs:

 • - Pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària
 • - Desenvolupa el sistema d'autocontrol del teu establiment alimentari
 • - Elabora el sistema d'etiquetatge del teu establiment alimentari
 • - Envasa amb seguretat els teus aliments
 • - Transforma i conserva amb seguretat els teus productes
Durada
20 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 32 €*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat