PRODUCCIÓ INTEGRADA
Curs bàsic de producció integrada
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Amb aquest curs dóna resposta a les necessitats de formació específica dels productors i elaboradors que es volen incorporar al sistema de producció integrada.

Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs.

Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.

Objectius
Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:
 • Prendre consciència de la incidència que tenen, sobre l'equilibri natural de l'ecosistema, les intervencions de l'agricultor en el procés productiu.
 • Comprendre que, per aconseguir una agricultura viable i sostenible, és fonamental l'aplicació de les normes tècniques de la Producció Integrada als diferents cultius.
 • Adquirir els coneixements necessaris per evitar qualsevol situació de risc, tant per a la salut pròpia com per a la del consumidor.
 • Tenir criteris per utilitzar recursos i mecanismes de regulació natural que preservin la diversitat de l'ecosistema, i que garanteixin, al mateix temps, la qualitat i sanitat dels productes obtinguts.
 • Adonar-se de la part de responsabilitat que correspon a l'agricultor per mantenir un medi ambient i una agricultura sostenible.
Continguts

El curs està estructurat en quatre mòduls i es compon d'una introducció i onze temes:

Introducció: La producció integrada

 • Mòdul 1: L'acreditació del sistema de producció integrada.
  • 1. Organització i gestió de la Producció Integrada
 • Mòdul 2: Les plantes i el seu medi.
  • 1. El desenvolupament de la planta.
  • 2. El coneixement de l'ecosistema.
 • Mòdul 3: La implantació de cultius i les tècniques de maneig.
  • 1. El disseny de la plantació o sembra.
  • 2. Tècniques de regulació de l'equilibri de l'arbre.
  • 3. Fertilització.
  • 4. Tecnologia del reg.
  • 5. Maneig del sòl.
  • 6. Collita i postcollita.
 • Mòdul 4: La sanitat vegetal.
  • 1. Principals plagues i malalties a Catalunya.
  • 2. Control de plagues i malalties.

Annex. Fitxes de plagues i malalties.

Durada
50 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 65 €*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat