EA d'Alfarràs (Alcarràs), del 13 febrer al 28 novembre 2023

Producció fructícola

EA d’Alfarràs (Alcarràs), del 21 de febrer al 9 de març de 2023

Bàsic d’aplicador de fertilitzants

EA d’Amposta (Amposta), febrer de 2023

Essències florals. Nivell bàsic

EA d’Amposta (Amposta), de febrer a setembre de 2023

Empelt en fruiters

EA d’Amposta (Tortosa), del 21 de febrer al 17 de març de 2023

Curs d’esporga d’oliveres